Vâlcea a primit finanţări de 745,231,407.27 lei, pentru 204 de proiecte prin PNDL2 (lista investiţii)

Mai mult de jumătate de miliard de lei a primit judeţul Vâlcea prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, adică 745,2 milioane lei, o sumă uriaşă care acoperă în principal lucrări de infrastructură rutieră, utilităţi, şcolară, sanitară, turistică.

Repartizarea fondurilor nu a urmat un criteriu politic, ci s-a mers pe directivele europene de a se atinge standardele europene în ceea ce priveşte infrastructura de apă şi canal, reabilitarea drumurilor judeţene cu cele mai mari lungimi şi care tranzitează un număr mare de localităţi dar care şi leagă diferite zone ale judeţului.

 „Vorbim de 7.500 miliarde lei vechi. Este o sumă uriaşă pentru judeţul Vâlcea, asta însemnând că în următorii ani se vor derula în judeţ investiţii record mai ales dacă adaugăm şi proiectele de infrastructură rutieră finanţate prin POR. Fiecare localitate a primit finanţare, se deschide o economie pe orizontală care va genera plus valoare, locuri de muncă, fronturi de lucru pentru companii şi la final standarde de viaţă ridicate pentru cetăţenii din judeţul nostru. Mai mult, diferenţa dintre rural şi urban se va diminua, la nivel de confort şi calitate a vieţii. Trebuie precizat că drumurile judeţene care au primit finanţare, leagă zone importante ale judeţului, facilitând traficul şi tranzitul dinspre oraşe spre capitala de judeţ, străbat localităţi, astfel comunităţi întregi vor benefica de drumuri impecabile. Proiectele ating tot ce înseamnă infrastructură rutieră, sanitară, şcolară, turistică şi de utilităţi. Vâlcea se înscrie astfel într-o cursă economică, prin reţea de drumuri, reţea de utilităţi, viitoarea autostradă, o cursă care poate propulsă judeţul în următorii ani, între primele 15 ale României, o destinaţie atractivă pentru investitori”, a declarat preşedintele Constantin Rădulescu.

JUDEȚUL VÂLCEA  – lei –
Nr. crt. U.A.T Denumire obiectiv investitii Alocații de la bugetul de stat 2017-2020
TOTAL 745,231,407.27
1 ALUNU Modernizare drumuri de interes local în comuna Alunu, judetul Vâlcea 5,034,839.00
2 AMĂRĂŞTI Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Amărăști, județul Vâlcea 524,189.39
3 AMĂRĂŞTI Extindere, reabilitare si modernizare Unitate sanitară în comuna Amărăști, județul Vâlcea 1,734,229.96
4 BĂRBĂTEŞTI Schimbare învelitoare și reabilitare Școala Negrulești în comuna Bărbătești, județul Vâlcea 484,175.00
5 BĂRBĂTEŞTI Construire dispensar în comuna Bărbătești 2,012,064.00
6 BERISLĂVEŞTI Modernizare drumuri de interes local în comuna Berislăveşti , judeţul Vâlcea 9,097,127.00
7 BOIŞOARA Asfaltare 4,3 km drumuri comunale și sătești, Comuna Boișoara, județul Vâlcea 4,518,297.00
8 BUDEŞTI Construire Grădiniță, sat Budești, comuna Budești, județul Vâlcea 1,574,530.00
9 BUDEŞTI Prima înfinţare reţea publică de apă uzată în satele Racoviţa și Linia, comuna Budeşti, judeţul Vâlcea 2,896,000.92
10 BUDEŞTI Construire pod peste pârâul Sâmnic în punctul DC 30 Andronești, comuna Budești, județul Vâlcea 3,770,080.00
11 BUJORENI Reabilitare, modernizare, dotare și extindere cu grupuri sanitare Dispensar comunal Bogdănești, comuna Bujoreni 922,217.00
12 BUJORENI Racordarea la rețeaua de canalizare a locuitorilor din comuna Bujoreni, județul Vâlcea 1,272,405.13
13 BUJORENI Modernizare, dotare și extindere Grădinița cu program normal Bogdănești (în incinta Școlii Bogdănești), comuna Bujoreni, judetul Vâlcea 2,046,815.00
14 BUJORENI Modernizare, dotare și extindere Școala invățământ primar sat Olteni, comuna Bujoreni, judetul Vâlcea 2,298,747.00
15 BUJORENI Modernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII Gura Văii, com. Bujoreni, jud. Vâlcea 2,907,879.24
16 BUNEŞTI Grădinița cu program prelungit cu 3 grupe, com. Bunești, jud. Vâlcea 3,231,906.41
17 BUNEŞTI Extindere canalizare în sat Teiuşu şi satul Buneşti, punct Treime, comuna Buneşti, judeţul Vâlcea 5,085,811.00
18 CîINENI Reabilitare Dispensar uman, comuna Cîineni, județul Vâlcea 926,811.00
19 CERNIŞOARA Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar medical în comuna Cernișoara, județul Vâlcea 1,986,186.00
20 COPĂCENI Construire pod peste râul Cerna, în comuna Copăceni, punctul
”La ACF”, judeţul Vâlcea
1,941,445.85
21 COPĂCENI Modernizare drumuri de interes local L= 4,5 km în comuna Copăceni, judeţul Vâlcea 5,112,831.80
22 COSTEȘTI Asfaltare drumuri de interes local în comunele Bărbătești, Costești, Pietrari, jud. Vâlcea 20,453,998.98
23 COSTEŞTI Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoală Gimnazială Ferigile, Costeşti 2,963,101.00
24 COSTEŞTI Asfaltare străzi, comuna Costești, județul Vâlcea 3,412,665.00
25 CREŢENI Reabilitare Dispensar uman in comuna Creteni, județul Vâlcea 581,339.00
26 CREŢENI Asfaltare drumuri interioare de interes local L=3km, Comuna Crețeni, județul Vâlcea 1,583,695.00
27 DĂEŞTI Reabilitare, schimbare acoperiş, mansardare parţială şi dotare Școala generală clasele I-VIII Dăeşti 1,454,322.00
28 DĂEŞTI Modernizare drumuri de interes local în comuna Dăești, județul Vâlcea 2,532,961.81
29 DĂNICEI Canalizare și epurare ape menajere, comuna Dănicei, județul Vâlcea 6,687,675.00
30 DICULEŞTI Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Diculești, județul Vâlcea 3,993,568.00
31 DRĂGOEŞTI Asfaltare drumuri de interes local 12 km în comuna Drăgoești, județul Vâlcea 6,830,600.00
32 FĂUREŞTI Extindere, reabilitare și modernizare Dispensar în comuna Făurești județul Vâlcea 752,718.02
33 FĂUREŞTI Extindere, reabilitare și modernizare Școală cu clasele V-VIII în comuna Făurești, Judetul Vâlcea 2,177,505.72
34 FÂRTĂŢEŞTI Modernizarea sistemului de iluminat public stradal cu lămpi tip LED şi telegestiune, în comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea 504,215.22
35 FRÎNCEŞTI Reabilitare, modernizare și extindere Dispensar uman din comuna Frîncești, județul Vâlcea 652,662.64
36 FRÎNCEŞTI Reabilitare, modernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII, com. Frîncești, județul Vâlcea 1,710,942.14
37 GALICEA Reabilitare , modernizare și dotare Școala I-IV, comuna Galicea, județul Vâlcea 274,813.00
38 GALICEA Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar uman și centru permanență, comuna Galicea, Județul Vâlcea 444,452.00
39 GALICEA Reabilitare, modernizare și dotare Școala I-VIII, comuna Galicea, județul Vâlcea 487,981.00
40 GALICEA Realizare racorduri la rețeaua de canalizare menajera în comuna Galicea, județul Vâlcea 1,957,696.00
41 GALICEA Pod din beton armat 4*21m peste râul Topolog, punct ”Drumul Morii” și punte pietonală Strada Teianca, comuna Galicea, județul Vâlcea 3,795,339.89
42 GALICEA Înființare sistem centralizat de canalizare menajeră în satele Cremenari și Brătia din Deal, comuna Galicea, judeţul Vâlcea 9,943,034.00
43 GHIOROIU Extindere reţea de alimentare cu apă şi realizare branşamente în comuna Ghioroiu, judeţul Vâlcea 3,609,030.81
44 GLĂVILE Sistem de alimentare cu apă și canalizare în satul Olteanca, comuna Glăvile, județul Vâlcea 9,456,181.43
45 GOLEŞTI Dotare Cabinete medicale sat Popești, comuna Golești, județul Vâlcea 90,178.20
46 GOLEŞTI Înființare sistem de alimentare cu apă potabilă în satele Popești, Gibești, Opătești, Girgiuveni și Vătășești, comuna Golești, județul Vâlcea 8,024,410.00
47 GRĂDIŞTEA Modernizare drumuri comunale DC75, DC 79 şi drumuri vicinale în comuna Grădiştea, judeţul Vâlcea 12,052,752.00
48 GUŞOENI Pod beton armat peste pârâul Gușoianca pe drum sătesc, km 0+200, Spârleni, comuna Gușoeni, județul Vâlcea 398,063.57
49 GUŞOENI Reabilitare Școală gimnazială, comuna Gușoeni, județul Vâlcea 621,660.95
50 GUŞOENI Construire Grădiniță, comuna Gușoeni, județul Vâlcea 1,334,884.88
51 GUŞOENI Reabilitare, extindere și dotare Dispensar medical, comuna Gușoeni, județul Vâlcea 1,457,199.69
52 IONEŞTI Asfaltare drumuri de interes local şi străzi în comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea 5,735,038.00
53 JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA Reamenajare spații Școala de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea 1,022,866.00
54 JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA Refacere platformă drum și podețe pe DJ 654 Valea Cheii – Cheia – Mănăstirea Iezer – Schitu Pahomie, km 6+000 – 16+681 1,044,580.00
55 JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA Consolidare și refacere DJ 703N Berislăvești – Releu Cozia, km 1+500 – 4+000 1,553,682.00
56 JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA Refacere podețe pe DJ 643B, km 20+950, km 26+300 și km 31+100 1,737,158.00
57 JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA Consolidare și refacere DJ 648 Ionești – Olanu – Limită județ Olt, km 8+900 – 9+470 1,867,849.00
58 JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA Reabilitare și modernizare DJ 651 Păușești Măglași – Stoenești, km 2+700 – 7+700 2,292,834.00
59 JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA Refacere DJ 703M Perișani – Cornet km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum și ziduri de sprijin) 2,511,033.00
60 JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA Refacere platformă drum, ziduri de sprijin și amenajări podețe pe DJ 701D Ciunget – Latorița – Galbenu, km 0+000 – 5+500 4,473,676.00
61 JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA Reabilitare și modernizare DJ 646C Băluțoaia (DJ 646B) – Mănăstirea Surpatele, km 0+000 – 3+000 5,739,054.00
62 JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA Reabilitare și modernizare DJ 658 Gura Văii – Malu Vârtop – Hotarele – Muiereasca – Găvănești – Mănăstirea Frăsinei, km 0+000 – 13+400 25,634,440.00
63 JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA Reabilitare și modernizare DJ 646B Frâncești (DJ 646) – Coșani – Dezrobiți – Șerbănești – Păușești – Barcanele – Solicești – Pietrari (DN 67), km 0+000 – 13+915 26,619,644.00
64 JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) – Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 – 35+020 66,993,888.00
65 JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA Reabilitare și modernizare DJ 643B – DJ 643 – Băbeni Oltețu – Colelia – Pietroasa – Valea Mare – Drăganu – Ciocănari – Zăvoieni – Vârleni – Stănești – Măciuca – Cermegești – Chirigești – Bărbărigeni – Roești (DN 65C), km 0+000 – 35+555 68,017,353.00
66 LALOŞU Construire Dispensar uman în comuna Laloșu, jud. Vâlcea 700,460.40
67 LALOŞU Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Laloșu, județul Vâlcea 1,332,923.00
68 LĂDEŞTI Pod peste pârâul Găgeni pe DC 90 km 0+530, sat Găgeni, comuna Lădești 333,309.00
69 LĂPUŞATA Refacere pod peste râul Cerna, cătunul Bungeți, sat Săruleşti, judeţul Vâlcea 439,561.49
70 LĂPUŞATA Extindere reţea canalizare apă uzată şi menajeră 6 km, în comuna Lăpuşata, judeţul Vâlcea 1,877,034.60
71 LIVEZI Construcție nouă – Drum comunal Dănciulești Livezi 11,040,666.30
72 LIVEZI Înființare rețea apă uzată (canalizare) comuna Livezi, județul Vâlcea 16,864,281.35
73 LUNGEŞTI Construire pod b.a. peste pârâul Mamu, sat Dumbrava, punct Neamțu în comuna Lungești, județul Vâlcea 1,015,197.93
74 LUNGEŞTI Reabilitarea și modernizarea Dispensarului uman Lungești, comuna Lungești, județul Vâlcea 1,204,280.00
75 LUNGEŞTI Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Lungești 2,481,998.00
76 MALAIA Modernizare și extindere infrastructură rutieră și edilitară în satele Săliştea, Malaia şi Ciungetu, comuna Malaia, judeţul Vâlcea 5,690,418.00
77 MATEEŞTI Reabilitare, modernizare, consolidare și extindere Grădinița cu program normal cu 3 săli de grupă, sat Greci, comuna Mateești, județul Vâlcea 863,759.24
78 MATEEŞTI Rețea de canalizare (tronson 1+2) + stație de epurare (SV1+SV2) comuna Mateești, județul Vâlcea 8,979,326.00
79 MĂCIUCA Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar medical uman sat Ștefănești, Comuna Măciuca, Județul Vâlcea 551,523.66
80 MĂCIUCA Extindere, reabilitare și dotare Dispensar medical sat Oveselu, Comuna Măciuca, județul Vâlcea 772,585.55
81 MĂDULARI Alimentare cu apă în comuna Mădulari, jud. Vâlcea 7,993,689.34
82 MĂLDĂREŞTI Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Măldărești 360,100.00
83 MIHĂEŞTI Construire Dispensar medical, sat Buleta, comuna Mihăești, județul Vâlcea 2,488,211.00
84 MIHĂEŞTI Modernizare și asfaltare străzi în satele Mihăești și Arsanca, Lungime=2,965 km, în comuna Mihăești 4,493,222.00
85 MILCOIU Extindere rețea distribuție în sat Ciutesti Lunca, comuna Milcoiu, județul Vâlcea 40,937.72
86 MILCOIU Modernizare – asfaltare DC 27 km 0+000 – km 1+130, comuna Milcoiu, județul Vâlcea 278,137.90
87 MILCOIU Realizare podețe, comuna Milcoiu, Județul Vâlcea 1,475,274.40
88 MILCOIU Modernizare și asfaltare DC 26 km 3+000-5+068,3 și DC 28 km 0+000-1+208 comuna Milcoiu, județul Vâlcea 2,803,975.00
89 MITROFANI Modernizare şi asfaltare DC 98, km 9+006,63-13+177,63 şi drum de interes local Povarna Vasile, km 0+000,00-km 1+237,00, comuna Mitrofani, judeţul Vâlcea 3,353,948.67
90 MUEREASCA Modernizare DC 171 Muereasca de Sus – Pripoara, km 0+000 – 1+050, 1,05km 328,808.00
91 MUEREASCA Construire pod peste pârâul Muereasca în satul Muereasca de Sus 634,000.00
92 MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI Modernizare Drumuri de interes local, în localităţile componente Zărneni şi Valea Caselor, Municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea 3,700,450.00
93 MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Grădinița cu program normal nr. 16 982,860.00
94 MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Grădinița cu 4 grupe – Școala Waldorf – lucrări de construire corp multifuncțional 1,016,063.00
95 MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Amenajare strada Săliștea Nouă 2,421,723.77
96 MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Grădinița cu program prelungit Ostroveni 3,484,585.00
97 NICOLAE BĂLCESCU Construire poduri, podeţe şi punte pietonală în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea 5,375,747.64
98 NICOLAE BĂLCESCU Extindere apă și canalizare, com. Nicolae Bălcescu, jud. Vâlcea 5,526,338.00
99 OLANU Modernizare drumuri de interes local în comuna Olanu 3,688,174.00
100 ORAŞ BĂBENI Dotare cu aparatură specifică sistem de prezentare interactiv la Liceul George Țărnea, oraș Băbeni, județul Vâlcea 60,000.00
101 ORAŞ BĂBENI Dotare cu mobilier specific activităților didactice la Liceul George Țărnea, oraș Băbeni, județul Vâlcea 85,916.00
102 ORAŞ BĂBENI Dotare cu mobilier specific activităților didactice și de laborator la Școala Gimnazială sat Valea Mare, oraș Băbeni, județul Vâlcea 105,566.00
103 ORAŞ BĂBENI Extindere corp clădire Liceu cu atelier şi grup sanitar 297,700.00
104 ORAŞ BĂBENI Construire Creşă strada Dragoş Vrânceanu, oraşul Băbeni, jud. Vâlcea 3,473,234.00
105 ORAŞ BĂILE GOVORA Realizare podeț casetat pârâu Hința în zona sondei 618, orașul Băile Govora, județul Vâlcea 373,736.00
106 ORAŞ BĂILE GOVORA Modernizare străzi (Tudor Vladimirescu, Viorelelor, Pieţii, Căpşunilor, Zăvoiului, Colinei) în oraşul Băile Govora, judeţul Vâlcea 4,989,505.02
107 ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI Reabilitarea şi eficientizarea sistemului de iluminat stradal în Băile Olăneşti – Livadia 271,459.00
108 ORAŞ BĂLCEŞTI Construcție pod și punte pietonală peste pârâul Pesceana, în zona Ulicioiu, oraș Bălcești, județul Vâlcea 1,233,891.81
109 ORAŞ BERBEŞTI Dotare cu echipamete și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Liceul „Preda Buzescu” 800,000.00
110 ORAŞ BERBEŞTI Asfaltare drumuri L=2,65 km în orașul Berbești – Vâlcea 3,211,673.65
111 ORAŞ BREZOI Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Liceul Gheorghe Surdu Brezoi, inclusiv pentru structurile arondate 525,345.00
112 ORAŞ BREZOI Reabilitare şi Dotare Şcoala Valea lui Stan, oraş Brezoi, judeţul Vâlcea 1,398,847.76
113 ORAŞ BREZOI Înfiinţare Grădiniţă cu program prelungit în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea 2,846,841.94
114 ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Liceul Tehnologic de Turism Călimănești 323,190.00
115 ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială Șerban Vodă Cantacuzino Călimănești 383,180.00
116 ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Grădinița cu program prelungit nr. 1 Călimănești 464,470.00
117 ORAŞ HOREZU Modernizare strada Mircea cel Bătrân, cu lărgire la 4 benzi de circulație în orașul Horezu, județul Vâlcea 2,104,264.20
118 ORAŞ HOREZU Construire Creşă Pomul Vieţii în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea 3,411,855.00
119 ORAŞ HOREZU Reabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program prelungit cu 10 săli de grupă, nr. 1, în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea 4,138,116.00
120 ORAŞ HOREZU Reabilitare, modernizare şi dotare corp B Corp C şi sala de sport din cadrul Liceului Constantin Brâncoveanu din oraşul Horezu, judeţul Vâlcea 7,308,383.00
121 ORAŞ OCNELE MARI Reabilitare poduri, podețe și punți pietonale în Orașul Ocnele Mari, județul Vâlcea 1,750,000.00
122 ORLEŞTI Alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare, satele Scăioși, Aurești, comuna Orlești, județul Vâlcea 7,401,261.00
123 OTEŞANI Pod din beton armat în comuna Oteșani, județul Vâlcea 738,339.00
124 OTEŞANI Extindere, reabilitare, anvelopare termică, modernizare și dotare Ansamblu școlar Cârstănești, din comuna Oteșani, județul Vâlcea 2,277,685.00
125 OTEŞANI Pod peste pârâul Luncavăț, Punctul Vâlculești, sat Cârstănești, comuna Oteșani, județul Vâlcea 3,766,750.00
126 PĂUSEŞTI-MĂGLAŞI Exindere și modernizare Școala generală Valea Cheii, comuna Păușești Măglași, județul Vâlcea 687,498.00
127 PĂUSEŞTI-MĂGLAŞI Reabilitare Dispensar medical uman în comuna Păușești Măglași, județul Vâlcea 997,450.00
128 PĂUSEŞTI-MĂGLAŞI Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Păușești Măglași, județul Vâlcea 1,389,087.61
129 PĂUŞEŞTI Școala gimnazială Păușești Otăsău 480,000.00
130 PĂUŞEŞTI Reabilitare Grădinița Barcanele, comuna Păușești, județul Vâlcea 640,887.00
131 PĂUŞEŞTI Reabilitare DC 126 Păușești – Băile Govora, comuna Păușești, județul Vâlcea 1,038,682.00
132 PERIŞANI Modernizare Grădinița Mlăceni, în comuna Perișani, județul Vâlcea 362,183.00
133 PERIŞANI Pod beton armat peste pârâul Perișani punctul ”La Ion din Vale” și amenajare drum de acces 135 ml 1,809,172.00
134 PESCEANA Reabilitare și modernizare Dispensar uman, în comuna Pesceana, județul Vâlcea 687,135.48
135 PESCEANA Extindere, reabilitare și modernizare Școala gimnazială, în comuna Pesceana, județul Vâlcea 1,631,085.52
136 PESCEANA Construire Grădiniță cu program prelungit în comuna Pesceana, județul Vâlcea 2,263,700.78
137 PESCEANA Construire poduri și podețe peste pârâurile Pesceana și Negraia, comuna Pesceana, județul Vâlcea 4,285,844.50
138 PESCEANA Asfaltare şi modernizare drum comunal DC 112 şi construire 2 poduri  în comuna Pesceana, judeţul Vâlcea 9,745,248.53
139 PIETRARI Modernizare și dotare Dispensar uman în comuna Pietrari, sat Pietrari, județul Vâlcea 1,018,283.00
140 PIETRARI Pod din beton armat 3×21 m, peste pârâul Otăsău, punct la Miroiu-Coastele Cernii, în comuna Pietrari, judeţul Vâlcea 2,600,149.74
141 PIETRARI Reabilitare Școala gimnazială în comuna Pietrari, sat Pietrari, județul Vâlcea 3,285,363.90
142 POPEŞTI Modernizare Dispensar în satul Popești, comuna Popești, județul Vâlcea 612,076.50
143 POPEŞTI Modernizare Școala gimnazială Urși – Popești, comuna Popești, județul Vâlcea 1,020,127.50
144 POPEŞTI Modernizare Școala gimnazială și construire sală de sport, sat Daesti în com. Popești, jud. Vâlcea 3,574,403.00
145 POPEŞTI Sistem de canalizare menajeră 25 km în satele: Popești, Meieni, Dăești și Curtea, comuna Popești, județul Vâlcea 9,385,173.00
146 PRUNDENI Reabilitare şi modernizare Școala în sat Zăvideni, comuna Prundeni, judeţul Vâlcea 693,489.66
147 PRUNDENI Extindere, reabilitare și modernizare Gradinița Călina în Comuna Prundeni, județul Vâlcea 1,556,317.98
148 PRUNDENI Reabilitare şi modernizare Unitate sanitară P+1+M în comuna Prundeni, judeţul Vâlcea 2,419,450.79
149 PRUNDENI Extindere reţea de canalizare în comuna Prundeni, judeţul Vâlcea 12,216,585.00
150 RACOVIŢA Alimentare cu apă și canalizare în sat Tutulești, comuna Racovița, județul Vâlcea 5,865,748.00
151 ROEŞTI Asfaltare și modernizare drum comunal DC 112 și construire un pod în comuna Roești, jud. Vâlcea 10,612,464.13
152 ROŞIILE Extindere rețea canalizare apă uzată și menajeră 9,7 km în comuna Roșiile, județul Vâlcea 3,366,420.75
153 ROŞIILE Extindere rețea alimentare cu apă 25,3 km în comuna Roșiile, județul Vâlcea 3,509,238.60
154 RUNCU Modernizare DC 119 Valea Babei-Surpați-Urluiești, în comuna Runcu, județul Vâlcea 4,533,970.00
155 SĂLĂTRUCEL Construire pod peste pârâul Coiscă în punctul Anuța, comuna Sălătrucel, județul Vâlcea 2,593,830.00
156 SCUNDU Reabilitare Școala Gimnazială în comuna Scundu, județul Vâlcea 1,283,823.00
157 SCUNDU Reabilitare şi modernizare Dispensar comuna Scundu, judeţul Vâlcea 1,569,439.47
158 SINEŞTI Consolidare, etajare, reabilitare, modernizare și dotare Școală în comuna Sinești, județul Vâlcea 4,574,977.61
159 SLĂTIOARA Construire Dispensar medical, sat Mogești, comuna Slătioara, județul Vâlcea 2,572,982.00
160 SLĂTIOARA Modernizare drumuri de interes local L=3,983 km în comuna Slătioara, județul Vâlcea 3,644,637.40
161 STĂNEŞTI Reabilitare si modernizare Școala gimnazială Stănești, comuna Stănești, jud. Vâlcea 703,362.59
162 STĂNEŞTI Reabilitare și modernizare Dispensar uman în comuna Stănești, județul Vâlcea 769,023.00
163 STĂNEŞTI Poduri, punţi pietonale şi podeţe în comuna Stăneşti, judeţul Vâlcea 3,023,234.00
164 STOENEŞTI Dotare cu calculatoare, videoproiectoare și mobilier școlar a Școlii gimnaziale Stoenești 199,363.00
165 STOENEŞTI Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Zmeuratu, comuna Stoenești, județul Vâlcea 2,210,783.00
166 STOENEŞTI Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Stoenești, județul Vâlcea 10,560,476.00
167 STOILEŞTI Construcția de poduri de interes local în satele Ghiobești, Stănești și Izvoru Rece, comuna Stoilești, județul Vâlcea 2,526,629.00
168 STOILEŞTI Modernizare drum comunal DC 37 și uliță Centru Magazin Urși, comuna Stoilești, județul Vâlcea 4,971,021.00
169 STROEŞTI Reabilitare Dispensar uman în comuna Stroești, județul Vâlcea 635,473.09
170 STROEŞTI Asfaltare ulițe în comuna Stroești, județul Vâlcea 2,087,190.88
171 SUTEŞTI Amenajare pod peste valea pârâului Verdea, str. Mătușari, comuna Sutești, județul Vâlcea 367,187.39
172 SUTEŞTI Extindere, reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII în sat Măzili, comuna Sutești, jud. Vâlcea 2,628,612.06
173 ŞIRINEASA Realizare pod peste Luncavăț, Ciorăști – Valea Alunișului în comuna Șirineasa, județul Vâlcea 355,000.00
174 ŞIRINEASA Asfaltare DC 122 Șirineasa-Slăvitești km 0+702-3+370, comuna Șirineasa, județul Vâlcea 512,468.43
175 ŞIRINEASA Extindere clădire Școala gimnazială clasele I-VIII comuna Șirineasa, corpul A, județul Vâlcea 513,779.58
176 ŞTEFĂNEŞTI Reabiliatare DC 56 Duzi – Dobruşa, comuna Ştefăneşti, judeţul Vâlcea 1,432,452.00
177 ŞUŞANI Modernizare Școala primară Stoiculești, comuna Șușani, județul Vâlcea 513,893.53
178 ŞUŞANI Modernizare Dispensar medical Șușani, comuna Șușani, județul Vâlcea 674,530.91
179 ŞUŞANI Modernizare Școala primară Râmești, comuna Șușani, județul Vâlcea 1,548,953.15
180 ŞUŞANI Construire 6 poduri în punctele: La Botea, La Sârbi, Linia Mica-Răduţ, Cătunul Anuţeşti, La Gagila, La Hotar, comuna Șușani, jud. Vâlcea 2,206,350.00
181 ŞUŞANI Modernizare Școala gimnazială Ușurei, comuna Șușani, județul Vâlcea 2,552,089.64
182 ŞUŞANI Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Șușani, judeţul Vâlcea 8,150,206.00
183 TETOIU Realizare grup sanitar la unitatea de învățământ Grădinița cu program normal Nenciulești (fosta Școală cu clasele I-IV Nenciulești), comuna Tetoiu, județul Vâlcea 112,828.33
184 TETOIU Reabilitare termică prin anvelopare, înlocuire tâmplărie exterioară și refacere finisaje exterioare la Școala gimnazială Țepești (local vechi), în comuna Tetoiu, județul Vâlcea 828,452.36
185 TETOIU Extindere sistem de alimentare cu apă și stație de tratare a apei în satele Băroiu, Tetoiu și Budele, comuna Tetoiu, județul Vâlcea 1,397,300.65
186 TETOIU Reabilitare termică prin anvelopare și refacere finisaje exterioare la Școala gimnazială Țepești (local nou), în comuna Tetoiu, județul Vâlcea 1,678,870.39
187 TETOIU Extindere sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în toate satele, comuna Tetoiu, județul Vâlcea 8,152,852.74
188 TITEŞTI Construire pod pe drumul Cimitirului în punctul ”La Nicodim”, comuna Titești, județul Vâlcea 473,444.00
189 TOMŞANI Construcţie pod din beton armat peste pârâul Bistriţa în punctul Boereasca, comuna Tomşani, jud. Vâlcea 2,327,535.79
190 TOMŞANI Construire pod peste râul Bistriţa, punct Chiceni, DC 133, comuna Tomşani, judeţul Vâlcea 3,532,564.00
191 VAIDEENI Extindere şi reabilitare Școala cu clasele I-IV Atârnaţi 588,870.58
192 VAIDEENI Reabilitare şi modernizare Şcoală cu clasele I-VIII sat Izvorul Rece, comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea 832,172.95
193 VAIDEENI Reabilitare Școala în localitatea Mariţa, comuna Vaideeni, jud. Vâlcea 920,490.34
194 VAIDEENI Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Dispensar uman din satul Vaideeni, comuna Vaideeni 1,973,551.01
195 VAIDEENI Aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării unor lucrări de reabilitare şi modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni, sat Vaideeni – Găbreni, spre Crucea de Piatră, Dealul Urşani, Padeş şi Floreşti 12,305,636.00
196 VALEA MARE Modernizarea sistemului de iluminat public stradal cu lămpi tip LED și telegestiune în comuna Valea Mare, județul Vâlcea 502,754.38
197 VALEA MARE Pod metalic structură flexibilă pe drum local Bătăşani – Toteşti, com. Valea Mare peste valea Bătăşani, jud. Vâlcea 560,473.46
198 VLĂDEŞTI Modernizare și dotare Școala gimnazială Grigore Mihăescu (corp A+B) comuna Vlădești 470,067.00
199 VLĂDEŞTI Drumuri de interes local, comuna Vlădești, județul Vâlcea 1,445,391.34
200 VLĂDEŞTI Construcţie pod peste râul Olăneşti în comuna Vlădeşti, judeţul Vâlcea 2,371,301.19
201 VOINEASA Asfaltare str. Decindea, amenajare spații parcare și pod din BA peste râul Lotru în comuna Voineasa, județul Vâlcea, punct La Punte Piață 249,398.07
202 VOINEASA Reparare și consolidare pod peste pârâul Voineșița 608,459.00
203 ZĂTRENI Anvelopare Școala Zătreni 496,752.00
204 ZĂTRENI Extindere canalizare în satele Valea Văleni, Ciortești, Zătreni, Manicea și Butanu în comuna Zătreni 2,537,129.00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *