Unicat în Vâlcea; biserici vechi de 200 de ani, pictate în exterior precum bisericile din Bucovina

Bisericile din Câinenii Mici au fost ridicate la un interval de 74 de ani una de alta dar zugrăvirea exteriorului celei mai vechi s-a făcut după 113 ani de la zidirea ei şi, respectiv, după 48 de ani de la zidirea celeilalte. Picturi care aminstesc de bisericile din Bucovina.

Bisericile sunt construite din piatră şi cărămidă cu câte o turlă, în stilul architectonic bizantin – brâncovenesc, cu pictură interioară şi exterioară “care păstrează încă buna tradiţie a zugrăvelilor brâncoveneşti”

Biserica-filială sau biserica-cimitir cu hramul “Sf. Nicolae” a fost zidită cu cheltuiala jupânului Nicolae Petru ajutat şi de alţii şi, la 2 august 1733, “în zilele lui Grigore Ghica Voevod s-a isprăvit” ( V. Brătulescu, op. cit.). Zugrăvelile interioare au fost făcute de către
“Ioniţă zugrav” care le-a terminat în anul 1758. Zugrăvelile exterioare au fost făcute în anul 1846 cu cheltuiala lui Neagoe Moţoc şi a soţiei acestuia, Simziana, care sunt zugrăviţi pe zidul exterior din partea de sud a lăcaşului.

În timpul ocupaţiei germane din primul război mondial biserica a trecut prin nesfârșite drame. Lăcașul de cult a fost transformat la început în închisoare pentru prizonieri, degradându-se mult interioru. Apoi în dormitor cu paturi suprapuse pentru soldaţi care au stricat duşumelele şi au afumat pictura iar partea de jos au folosit-o ca grajd pentru cai

În anul 1976 biserica a fost reparată şi dăruită cu cele necesare prin contribuţia enoriaşilor.
Biserica parohială “Sf. Voievozi” din Câineni Mici s-a terminat de zidit în anul 1807 iar pictura a fost finalizată la 2 august 1808. Zidirea are mai mulţi ctitori, cel mai important fiind jupân Frangu (Frâncu sau Fronea) iar zugrăvirea s-a făcut cu cheltuiala lui Costandin Daneş. Biserica se aseamănă foarte mult ca arhitectură şi pictură cu biserica-filială care, în mod sigur, a servit drept model, cu diferenţa că biserica parohială este mult mai înaltă.
Ambele biserici au picturi exterioare foarte bogate şi expresive, ceea ce le-a asigurat un însemnat plus de valoare. Aici stilul bucovinean este proeminent.

Biserica veche din Grebleşti cu hramul Sf. Nicolae şi Cuv. Paraschiva  s-a terminat de zidit în anul 1792, cheltuielile de zidire fiind suportate de jupânul Dumitru Iovoiu cu soţia sa Păuna şi cu fiii lor, ajutaţi fiind şi de enoriaşi.

În anul 1793 biserica s-a zugrăvit în interior iar în anul 1795 la exterior. Devenind neîncăpătoare, biserica a suferit o transformare totală la reparaţiile făcute de enoriaşi în anul 1883, apărând disproporţionată ca arhitectură  În anul 1891 a fost zugrăvită din nou tot cu cheltuiala enoriaşilor. Biserica nu are turlă iar clopotniţa este construită separat, sub formă de turn, chiar în faţa intrării. Ca şi biserica “Sf. Nicolae” din Câinenii Mici şi această biserică a fost profanată în timpul primului război mondial de către trupele de ocupaţie care au sustras odăjdiile, vasele de argint suflate cu aur şi o parte din mobilier, transformând-o în grajd pentru cai.

În anul 1986, pe cheltuiala enoriaşilor, biserica a fost consolidată la fundaţie şi i s-a făcut un nou acoperiş. De asemenea, s-a refăcut turnul clopotniţei şi zidul înconjurător şi s-au pus porţi noi,metalice. Astăzi ea se află în stare bună de conservare, mai puţin pictura care nu s-a mai refăcut din anul 1891.

Biserica din Robeşti, cu hramul “Sf. Voievozi Mihail şi Gavril” s-a terminat de zidit şi de pictat în anul 1817, ctitorul ei fiind Din Robescu. Tradiţia locală spune că jupân Robescu ar fi dezgropat întâmplător o căldare cu galbeni iar banii găsiţi “ nu i-a cheltuit în nimicnicie” ci “în folosul obştii” zidind această biserică (M. Stoia, “Monografia Comunei Câineni”, manuscris, 1980, Biblioteca Comunală Câineni). Ca şi celelalte trei biserici, şi biserica din Robeşti este pictată la exterior, stilul architectonic fiind asemănător cu acela al bisericilor din Câinenii Mici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *