Unic în România: La Vâlcea, există o comoară în mijlocul munţilor, Raiul lui Dumnezeu (Part I)

În Vâlcea, dincolo de pereţii de stâncă albă ai Munţilor, pe malul celui mai strâmt râu din lume, care sapă cele mai pitoreşti chei, râul cu acest nume, Cheia, se află un loc, pe care trebuie să-l ştie toată lumea. Este o poveste, este parfum, este nobleţea adunată la un loc, în mijlocul celui mai sălbatic peisaj din România.

Cheia, râul Cheia, Cheia Vieţii, cascadele Cheii, sutele de peşteri şi grote, toate sunt adunate de Dumnezeu şi aşezate la Vâlcea, într-o catedrală a munţilor,

Până a ajunge aici, ai însă de străbătut mai multe trepte de iniţiere. Vorbim de două bijuterii monahale, Iezer şi Pahomie, două mănăstiri rupte din munte şi dăltuite de primii călugări în acest fermecător univers al Vâlcii.

Vom vorbi azi despre prima etapă de iniţiere. Şi despre o crimă odioasă petrecută în 1806.

Pelerinul care se abate pentru o clipă de la drumul ce urcă spre Schitul Iezer (Băile Olăneşti) şi coboară pe valea pârâului Cheia, găseşte o stâncă ascunsă, acoperită de muşchiul verde de pădure, care mai păstrează, pe suprafaţa ei, trei cruci săpate în piatră, amintind că acolo au fost îngropaţi cei trei sute de călugări ucişi de către jefuitorii schitului cu mai bine de patru veacuri în urmă

Legendele transmise până în zilele noastre consemnează un fapt cutremurător întâmplat în urmă cu peste patru secole la Schitul Iezer, dar care nu este totuşi confirmat de sursele istorice. Circulă două versiuni ale acestui funest eveniment, transmis pe cale orală, dar ele nu diferă foarte mult şi până la urmă deznodământul, plin de tragism, este acelaşi.

Există o versiune a ieromonahului Chiriac Râmniceanul,, în care Stana, fiica cea mare a voievodului Mircea Ciobanul, supărată că sora sa cea mică nu respectase cutuma şi se măritase înaintea ei, a fugit în Ardeal cu un nemeş ungur, ”om hain la suflet şi fără teamă de Dumnezeu”. Tânăra ar fi ştiut din familie faptul că tatăl său, atunci când a ridicat aşezământul monastic, a ascuns, între ziduri, un cazan cu galbeni, să fie de folos călugărilor atunci când schitul se va ruina, să-l poată reface ei, cu aceşti bani.

”Nemeşul ungur ar fi venit de peste munţi, cu o mică oaste, i-a strâns pe toţi monahii de la schit pe care i-a supus la cazne ca să spună unde este ascuns aurul. După ce a aflat unde este ascunsă averea a distrus sfântul lăcaş din temelii, a luat cazanul cu bani şi apoi i-a măcelărit pe toţi vieţuitorii schitului, în locul aflat pe malul abrupt al pârâului Cheia. Leşurile celor trei sute de monahi au fost aruncate într-o groapă comună, iar pe stânca de la căpătâiul lor sătenii au săpat în piatră, după plecarea ucigaşilor, trei cruci mari, din care până astăzi s-au păstrat două, cunoscute îndeobşte, cu numele de ‘Crucile Moşilor’. Legenda a fost culeasă de către ieromonahul Chiriac Râmniceanul, nepotul Sfântului Antonie, care a aflat-o în anul 1806 de la Ştefan Ieromonahul, egumenul de la Iezer’,

A doua versiune, culeasă de Alexandru Odobescu, cu ocazia vizitei sale din 26 iulie 1860, ‘spune că în apropierea Schitului Iezer se aflau câteva mine de aur pe care le exploatau nişte saşi din Ardeal’. Astfel, se spune că pornind la luptă, înspre Ardeal, însuşi Mihai Viteazul a trecut pe la schit lăsând aici, spre bună păstrare, rezerva vistieriei sale. După decapitarea sa, pe Câmpia de la Turda, năvălitorii străini au jefuit schitul şi au ucis trei sute de călugări care au apărat cu preţul vieţii lor tezaurul. Se zice că le-au tăiat capetele şi au fost îngropaţi în trei gropi comune. ‘Până la urmă cele două versiuni nu sunt atât de diferite, ambele referindu-se la un domnitor român şi la aurul său şi păgânii de peste munţi care au jefuit sfântul lăcaş şi i-au tăiat pe cei trei sute de călugări’,

Un mare semn de întrebare îl ridică numărul acestor monahi. ‘Cifra ni se pare exagerată. Nici astăzi nu poţi găsi la o mănăstire un efectiv atât de mare, dar mai ales la acea vreme. Plauzibil ar fi ca momentul dramatic să se fi întâmplat la un mare praznic şi printre victime să fi fost şi mulţi credincioşi din zonele dimprejur

Cert este că trupurile celor ucişi au fost găsite mai târziu de sătenii din Cheia, care i-au îngropat în trei gropi comune de la poalele stâncilor. Sătenii au gravat în stâncă trei cruci pentru a însemna creştineşte mormântul ‘moşilor’.

Pe marginea drumului, nu departe de stânca cu cruci, maicile de la schit şi alţi oameni de suflet au construit o Troiţă să le fie pomenire în veci.

Dar povestea nu se încheie aici, localnici mai vorbesc şi despre minunile care s-au petrecut în acest loc. Se spune că ar fi fost autoturisme care au căzut în prăpastie dar cei care s-au aflat în ele au scăpat cu viaţă, protejaţi fiind de spiritele călugărilor ucişi.

Schitul Iezer se află la aproximativ 20 de km de Râmnicu Vâlcea, pe drumul spre staţiunea Băile Olăneşti, în localitatea Păuşeşti Măglaşi, pe un drum judeţean. ‘La Schitul Iezer a existat un aşezământ monastic mai vechi decât cel actual, construit din lemn, aşa cum arată izvoarele scrise din 1495 şi 1501, în vremea voievodului Radu cel Mare. Mircea Ciobanul voievod, împreună cu soţia sa, Chiajna, l-au refăcut în anul 1558 şi 1567-1568’

O altă etapă de refacere a monumentului istoric se înregistrează între anii 1693-1705, în vremea episcopului Ilarion al Râmnicului şi a schimonahului Antonie. Protosinghelul Lascu a reparat chiliile şi zidurile de incintă şi a construit o clopotniţă, la anul 1912. Între anii 1996-1999 a fost construită o biserică nouă cu hramul ‘Schimbarea la Faţă’ şi ‘Sf. Antonie de la Iezer’.

Acest aşezământ monahal se află în strânsă legătură cu viaţa Sfântului Antonie de la Iezer care a sihăstrit prin aceste locuri, la sfârşitul secolului al XVII-lea, şi un loc de pelerinaj pentru tot mai mulţi credincioşi care îşi găsesc alinarea sufletească şi trupească în urma rugăciunilor rostite la Icoana Maicii Domnului şi la Moaştele Sfântului’,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *