Una din clădirile simbol ale Râmnicului intră in reabilitare, 10 milioane de euro investiţia

Hotărârea nr. 61/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reparație capitală, consolidare, modernizare și extindere sediu Tribunal Vâlcea”, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, realizat prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” – S.A.

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24.02.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. –

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reparație capitală, consolidare, modernizare și extindere sediu Tribunal Vâlcea”, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, realizat prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” – S.A., prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –

Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și prin bugetul Ministerului Justiției, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice
și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 23 februarie 2017.

Nr. 61.

ANEXÃ

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII
tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reparație capitală, consolidare, modernizare și extindere sediu Tribunal Vâlcea”, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, realizat prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” – S.A.

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Beneficiar: Compania Națională de Investiții “C.N.I.” – S.A. pentru perioada realizării investiției

Beneficiar final: Tribunalul Vâlcea – după realizarea investiției

Amplasament: str. Scuarul Revoluției nr. 2, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea

Indicatori tehnico-economici

• Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: mii lei 40.150
(în prețuri valabile la data de 6 mai 2016; 1 euro = 4,5013 lei),
din care:
construcții-montaj mii lei 26.877
• Valoarea investiției finanțată prin C.N.I. S.A., inclusiv TVA:
(în prețuri valabile la data de 6 mai 2016; 1 euro = 4,5013 lei),
mii lei 39.864
din care:
construcții-montaj mii lei 26.628
• Eșalonarea investiției: INV/C+M
– Anul I INV mii lei 11.200
C+M mii lei 6.700
– Anul II INV mii lei 12.500
C+M mii lei 7.800
– Anul III INV mii lei 16.450
C+M mii lei 12.377
• Capacități:
– Suprafața desfășurată mp 6.253
• Durata de realizare a investiției luni 36

Factori de risc

Lucrările de intervenție se vor proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și prin bugetul Ministerului Justiției, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

;

One comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *