Un parc splendid s-a amenajat în staţiunea Călimăneşti – Căciulata, “Poiana lui Căliman”

Localitatea Călimănești este atestată documentar prima dată la 20 mai 1388 de către Mircea cel Bătrân „…a binevoit domnia mea să ridic din temelie o mănăstire…la locul numit Călimănești pe Olt, care a fost mai înainte satul boierului domniei mele Nan Udobă pe care cu dragoste și multă osârdie, după voia domniei mele, l-a închinat mai înainte zisei mănăstiri”.

Cum s-a aflat despre efectele tămăduitoare ale izvoarelor de la Călimăneşti –Căciulata?

Legenda spune că un cioban se spovedește călugărilor mănăstirii Cozia spunându-le că el s-a vindecat de „metehnele trupului” scăldându-se într-un lac din „câmpul lui Căliman”. Crede că acest lac are „puteri cerești din moment ce el nu mai are dureri de spate, iar oile rănite s-au vindecat”. Călugării au verificat mărturia ciobanului și au găsit chiar în jurul mănăstirii izvoare de unde „cură piatră pucioasă”. Meșteri în a vindeca diferite „metehne ale trupului” construiesc pe lângă mănăstire o „bolniță” unde oamenii bolnavi vin să se trateze.

Administraţia actuală reînnoadă legenda lui Căliman şi realizează aici, unul dintre cele mai frumoase parcuri, chiar pe zona care leagă Călimăneştiul de Căciulata. 

Proiectul face parte dintr-un portofoliu, pentru anul 2019, lansat de către Primăria Călimănești și vizează amenajarea unor spații de calitate.

Pe lângă necesitatea evidentă de a transforma acest spațiu într-unul primitor pentru cei ce-l tranzitează, prin crearea unor zone de relaxare foișoare, și a unei poienițe – „Poiana lui Caliman” prin care autoritățiile vor să evidențieze legătura dintre denumirea zonei cu cea a conducatorului obștei sătești din sec.V și anume conducătorul Căliman.

Prin poziția sa, zona propusă spre amenajare se situează în intravilanul stațiunii Orașului Călimănești (Sfrengheș – Căciulata), într-o zonă de tranzit cu acces direct la drumul național DN7-Calea lui Traian care face legatura Rm. Valcea-Sibiu, și se va adresa în principal turistilor care tranzitează această stațiune, de prezența sa însă vor beneficia toți cetățenii orașului Călimănești, cât și vizitatorii acestuia. In prezent amplasamentul se caracterizează printr-un teren neexploatat nepus în valoare, fără fond vegetal, dar care are acces direct și facil la o șosea cu un un flux ridicat pietonal și auto, având un potențial ridicat în a deveni un pol de atracție principal al zonei.

Prin lipsa amenajărilor care să pună în valoare acest spațiu la potentialul maxim, în prezent acesta se prezintă ca un spațiu fad, neexploatat, un teren viran fără puncte de interes, fără alei de acces, fără iluminat, care necesită amenajare imediată. Absența în totalitate a oricarui tip de amenajări peisagistice face ca acest spațiu să fie unul neprimitor pe timpul verii și în general, pe tot parcursul anunului, aspectul estetic al acestuia fiind în prezent la nivel minim.

Sculpturile vor reprezenta șapte momente/secvente diferite a deplasării unui cal printr-o poiană, fiind surprinse momentele începerii deplasării, traversarea unei cascade și a unui iaz cu apă și ulterior continuarea traseului în perimetrul propus spre amenajare.

Mai menţionăm aici amplasarea de specii de arbori și arbuști (foioși și rașinoși), de realizarea de peluze și aliniamente; Realizarea unui echilibru armonios între suprafețele plantate (peluze, arbori și arbuști); Diversificarea zonelor de spațiu verde, crearea de compoziții vegetale judicioase, în perfectă armonie cu aspectele climatice specifice zonei, care să ofere tablouri interesante din punct de vedere cromatic și vegetal pe parcursul anului, prin utilizarea de specii aclimatizate în zonă;

Se amplasează vegetație de specii mai deosebite și realizarea unor „tablouri” de vegetație care să poată fi interesante pe parcursul întregului an. Soluțiile propuse au căutat să pună în evidență relieful, tema proiectului, clima existentă și caracterul parcului. Se vor utiliza specii, rezistente, crescute la container de cel putin 2 ani, cu talie înaltă pentru un efect imediat, cu mare valoare decorativă. De asemenea, s-a luat în calcul realizarea unei grădini care să poata fi întreținută chiar de către persoane nespecializate în domeniu, deși nu se recomandă acest lucru.

Valoarea totală a proiectului este de 4.153.788, 94 lei cu TVA

AP

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *