Teatrul Municipal Noriel prezintă Momente și Schițe: ”Mircia Pampon Gutău și Vergil Pîrfulidi”

Actul 1 ”Învestițiunea”

Personaje: Venerabilul Mircia Pampon Gutău, propitar de case, prăvălii la șosea

Onorabilul Vergil Pîrfulidi, mare perceptor, foncționar guvernamental

popor, sergenți de stradă, un aprod

Întreaga acțiune se petrece la sediul primăriei dintr-un oraș de munte. Scena prezintă lume, jupânițe și conași, ispravnici, lume gură cască. Pe fundal tricolorul, un aprod stă în picioare. Muzici și fanfaruri, lumea este gătită ca de sărbătoare. Primul intră venerabilul Pampon, ales pentru a patra oară primarele de oraș. În spate stă onorabilul Pîrfulidi și junele Andrei Gherghivescu, căruia îi sticlesc ochelarii, în lumina candelabrurilor.

Pampon: (cu drapelul așezat pe piept, cu emoție își drege glasul) Onorat auditoriu, onorați invitaţi, stimate jupânese. (Tace și privește în sală.) Ne-am adunatu aici, în această măreață zi, o zi care nu putea avea loc dacă voi, (strigă) Voi, poporul pe care îl stimez și îi ofer o aleasă prețuire, o zi care nu ar fi fost creată, ar fi trebuit să se nască precum străbuna națiune română!

Mulțimile din colțul din stânga aplaudă. Se aude Bravoo, Bravoo, Pampon!PamponÎn celălalt colț se aude câte un Huo.

Pampon (calm, face cu mâna un gest): Se vede, stimată națiune, cine vede altfel lucrurile, împotriva voinței noastre strămoșești și seculare, de a pune binele suprem înaintea rătăcirilor de orgoliu și ură, cum au făcut… (pauză, se uită în colțul opus și apoi în spate) unii. Dar eu, eu, stimat auditoriu, eu voi asculta de porunca sufletului meu și a priceperii mele și, în primul rând, de rugămințurile domniilor voastre de a face din acest oraș o stea pe cer, în care să avem bogăție, mărinimie, cinste și drumuri cu flori.

Mulțimea din stânga: ”Ura!!”, Mulțimea din dreapta: ”Huo, Vergiliu, Vergiliu”

Pampon (reia în strigătele mulțimii, cu voce gravă) Fraților! Frații mei! Iubiții mei munteni! Vă implor să fim calmi și să aveți cu deplinațiune încredere și adânc patriotism în lucrurile bune pe care le vom face! (mai calm). Precum înaintașii noștri, promițiunile se duc la îndeplinire. Niciodată nu v-am mințit! Nu am condus amebat nici măcar o brișcă și nu am primit certificațiune de probleme la mansardă!

Mulțimea din stânga cu râsete, mulțimea din dreapta ”Huo! Pîrfulidi! Pîrfulidi!”

Pampon (triumfal): Giur, stimat auditoriu, să fiu unul de-al vostru, cinstit și cu dignațiune sacră!

Se retrage în aplauze, trece pe lângă Pîrfulidi mai să-l dea jos, dacă acesta nu s-ar fi dat la o parte. Acesta dă din cap dezaprobator, vine în față, ia clopoțelul și îl folosește cu putere pentru a face liniște.

Pîrfulidi (privind spre sală): Onorată asistență, respectabilă mulțime, adâncă recunoștință pentru gestul vostru pios și deplina voastră maturațiune, prin nobilitatea acestui gest ați pus capăt dezmăţurilor, risipațiunilor, abuzațiunilor și unora care… (tare și apăsat) se autointitulau Unici, Cezari, Țari într-un singur cuvânt, stimată națiune!

Mulțimea din dreapta freamătă în urale, cea din stângă strigă: Pampon! Pampon!

Pîrfulidi (reia grav): Respectabilă adunare, ne așteaptă un războiu, un mare războiu, un act al belicității care să aducă onoarea, copiii acestei națiuni, acasă! (strigă) Să nu trăim doar cu pâine și apă! Un războiu pentru a aduce bogățiunile lumii aici! (strigă precipitat) Să facem tractoarele noastre muntenești aici, să avem mai mulți arginți în buzunare, să prosperăm pe culmile de succesuri și dignitațiuni! Pentru că nu contează la ce vârstă ai dreptul bacalaureațiunii, contează însă puritatea, așa cum a avut străvechiul Cromwell, care nu s-a sfiit să taie capul tiranului!

Mulțimea din dreapta e în extaz: ”Jos tiranul! Jos cu Pampon! Huo!”

Mulțimea din stânga strigă la rându-i. Se aruncă cu o umbrelă. Imediat începe să se azvârle cu pălării. Se strigă, jupânițe isterice zbiară. Mulțimele se apropie unele de altele. Clopoțelul sună degeaba. Cele două mulțimi înfierbântate s-au întâlnit. Se văd bastoane în aer, se strigă, ”Au, mor”. Vin jandarmii să evacueze sala, se încinge o bătaie zdravănă, cu pumni, scuipături, Pampon și Pîrfulidi sunt scoși cu protecțiune. Un sergent e lovit de un scaun aruncat în față.

Cade cortina peste întreaga scenă.

adaptare de Ion Luca Macaragiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *