La Livezi, Ştefan Verdeş investeşte în tradiţii şi patrimoniu şi reface vechiul local al Căminului Cultural

Căminul Cultural din satul românesc a constituit şi vârful de lance al unui tip de propagandă culturală puternic axată pe problemele de zi cu zi – de natură medicală sau igienică sau presupunând de cele mai multe ori aptitudini practice, tehnice şi de rezolvare a problemelor. Aceasta presupunea şi producţia unui anumit tip de informaţii referitoare la diseminarea diferitelor cunoştinţe […]

» Read more