Drăgoeşti, povestea de succes a ”orăşelului” de pe malul stâng al Oltului

Drăgoeştiul este exemplul de succes atunci când o administraţie locală gândeşte exclusiv pentru comunitate. Orice proiect pe care administraţia Melente îl pune în practică azi se transformă într-o premisă pentru un altul. La final, dezvoltarea economică a Drăgoeștiului devine contextul atractiv pentru investiţii și, automat, generează o anumită bunăstare  întregii comunităţi. Dar mai este ceva, la Drăgoeşti vorbim de o […]

» Read more

Drăgoeştiul – comuna care din noroi a ajuns în „Europa de Vest”

Prea puţine localităţi se laudă cu un sens de tranformare atât de galopant cum este Drăgoeştiul administrat de Gheorghe Melente. O comună care, doar acum câţiva ani, era considerată un fel de Kandahar al Vâlcii, azi se luptă chiar dacă neoficial la statul de mic orăşel de lunca Oltului. Adminitraţia a făcut minuni aici, în fiecare lună, la Drăgoşeti erau […]

» Read more

Biserica din Drăgoeşti, locul unde a fost botezat Mihai Viteazul

Agerpres Vâlcea este cunoscut ca fiind judeţul necropolelor domneşti, aici existând trei mănăstiri de tezaur, desemnate de mari domnitori ai Ţării Româneşti pentru a le fi mormânt. Însă mai există o a patra biserică, legată nu de sfârşitul, ci de începutul vieţii unui alt mare domnitor, Mihai Viteazu. Chiar dacă teoria este controversată, există indicii că la Drăgoeşti ar avea […]

» Read more