Proiectul Adventure Park, în pericol

Referitor la proiectul Adventure Park care riscă să nu mai fie realizat datorită litigiului dintre localitațile Voineasa și Vaideeni, primarul Gheorghe Stanciu, din Voineasa a trimis o adresă către Instituția Prefectului, adresă care a fost înmânată și redacției noastre spre a fi publicată.

 

Către,

Instituția Prefetului Vâlcea

Dlui Prefect Dumitru Cornoiu

 

Subscrisa UAT Voineasa, cu sediul în Voineasa, prin reprezentant legal, prof. Stanciu Gheorghe, în calitate de primar și președinte al Comisiei Locale de fond Funciar Voineasa, soclicit în baza Legii 18/1001, art 44, alin 2, cu modificările și completările ulterioare, retrocedarea terenurilor din punctele Bora și Puru, goluri alpine din următoarele considerente:

Sunt pe teritoriul administrativ al comunei Voineasa

Art 44 – (1) Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale, transmise unităților de stat și care, în prezent, sunt folosite ca pajiști permanente și arabil, vor fi restituite în proprietatea comunelor, orașelor și a municipiilor, după caz, și în administrarea primăriilor, pentru a fi folosite ca pășuni comunale și pentru producerea de furaje sau semințe de culturi furajere. Fac excepție suprafețele ocupate cu vii, pomi, seminceri furajeri, heleșteie, lacuri sau cele destinate producerii de legume, fructe ori altă materie primă pentru fabricile de conserve, orezării și câmpuri experimentale, destinate cercetării agricole, ce vor fi compensate în suprafață egală de teren de aceeași calitate de către societățile pe acțiuni reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4, din Ordonanța de urgență nr. 34/2013, începând cu )%.)&.2014.

(2) Nerespectarea dispozițiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept în proprietatea comunelor, orașelor sau a muncipiilor, după caz, a acestor terenuri.

Dle Prefect, având în vedere că Primăria Voineasa a cerut anularea  în instanță a Ordinelor foștilor prefecți respectiv Ordninul 100 din 18.04.2003 care restituie 305 ha, comunei Vaideeni, pct Bora, situat pe raza administrativ teritorială a com. Vaideeni (în realitate terenul este situat pe raza administrativ teritorială a com. Voineasa), iar alin. 2 al art. 44 din Legea 18/1991, stipulează ca (2) Nerespectarea dispozițiilor alineatului (1) duce la trecerea de drept în proprietatea com, Voineasa a acestui teren.

Solicităm, de asemenea, anularea pe cale administrativă și a Ordinelor 297/08.04.2009, 319/31.07.2003 și 365/28.07.2005, emise de prefecții jud. Vâlcea în favoarea comunei Vaideeni.

Dle Prefect, toate aceste Ordine au fost emise nelegal, com Vaideeni neavând nici un drept legal cu privire la terenurile situate pe raza administrativ teritorială a com. Voineasa. Comuna Vaideeni a făcut cerere la Comisia Locală de Fond Funciar Voineasa pentru reconstituirea dreptului de proprietate conform Legii 18/1991, Comisia Locală de Fond Funciar Voineasa n-a întocmit și nu a trimis Comisiei Județene documentația necesară pentru emiterea Ordinului Prefectului, pentru cei doi munți Bora și Puru, goluri alpine, teren.pășune. Fără această documentație, Prefectul județului nu putea emite Ordinele de retrocedare, având în vedere că Primăria Vaideeni n-a prezentat nici un act de proprietate. În cadrul fiecărei ședințe, la primul punct al ordinei de zi se discuta actul de proprietate. N-a prezentat pentru că nu deține, iar eu întreb retoric: unde au fost juriștii Instituției Prefectului și reprezentanții Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, când s-a hotărât retrocedarea acestor munți. Și o spun în calitatea mea de memnru al Comisiei Județene Fond Funciar în perioada 2005 – 2012. Aflați că muntele Bora, gol alpin, a fost proprietatea Societății Carpatina, din 1922, prin actul de vânzare-cumpărare transcris la Tribunalul Gorj, cu nr. 1935 (gol 329.91 ha, pădure 1095,61 ha).

Muntele Puru a fost cumpărat la licitație prin Ordonanța de adjudecare nr. 2673 din 1 septembrie 1903, de Societatea Lotru și a fost adus ca aport la Societatea Carpatina, în 1920, societate cu care a fuzionat, conform actului constitutiv al Societății Carpatina (770,20 ha pădure, 304 ha gol alpin, pășune). În anul 1946, Statul Român avea capital majoritar peste 90%, din Societatea Carpatina. Prin Legea 19, din 11 iunie 1948 (Legea naționalizării), Societatea Carpatina devine proprietate de stat (această societate n-a fost naționalizată așa cum se spune, de către unii, pentru că era proprietate de stat). Acționarii din Societatea Carpatina au fost despăgubiți în baza Legii 119/1948, cap. IV, art. 11, din Fondul Industriei Naționalizate, dovadă că nici un acționar al acestei Societăți n-a cerut reconstituirea dreptului de proprietate, în baza Legilor Fondului Funciar.

După naționalizare, Societatea s-a reorganizat schimbându-și denumirea. Patrimoniul ei a trecut în cadrul IPEIL Pitești, până în anul 1953 când devine Intreprinderea Forestieră de Industrie a Lemnului, iar în anul 1960 ia numele de Întreprinderea Forestieră Brezoi, fiind unitate de interes republican, în 1970 devine Unitatea de Exploatare și Industrializare a lemnului până în anul 1990 când s-a privatizat.

Față de această situație, considerăm că solicitarea noastră este legală, iar dumneavoastră ca reprezentant al Guvernului în teritoriu care apără legalitatea aveți dreptul să îndreptați o eroare și să emiteți un Ordin, în baza Legii 19/1991, art. 44, alin (2), în sensul de a trece aceste pășuni în proprietatea comunei Voineasa și în administrarea primăriei Voineasa. În acest fel se stinge litigiul dintre cele două primării Voineasa și Vaideeni și cererea nostră către DNA, de anchetare a ilegalității, ilegalitate la care ați subscris, prin intervenția pe care ați făcut-o în instanță, în favoarea primăriei Vaideeni, apărând impostura, ilegalitatea făcută de foștii prefecți, se anuleazî de drept. În acest sens,, hotărârea dvs de restabilire a adevărului, dă posibilitatea ca Proiectul de Dezvoltare a infrastructurii de agrement în stațiunea turistică Voineasa – Adventure Park, proiect european, aprobat, să fie promovat, iar județul Vâlcea să nu piardă cele 5 milioane de Euro finanțare de la Uniunea Europeana. Este o soluție legală și viabilă care restabilește adevărul. Dacă aplicați Legea, demonstrați că nu sunteți întâmplător pe scena politică, nici că vă aflați în treabă. Acțiunea mea ca primar și președinte al Comisiei Locale de Fond Funciar Voineasa în instanță reprezintă un act de disperare, în condițiile în care, toate ușile mi-au fost închise și Legea a fost încălcată. Sunt convins de adevărul pe care-l susțin și cred în justiție, dar mă surprinde că, Prefectura, sub conducerea dumneavoastră, nu a recunoscut ilegalitatea comisă, iar instanța amână nejustificat decizia.

Hotărârea instanței poate să vină prea târziu și județul Vâlcea să piardă această oportunitate și vinovat nu poate fi primarul Stanciu Gheorghe. Rezolvați această situație și veți rămâne, atât în istoria județului Vâlcea, cât și în istoria Prefecturii. Și vreau să vă mai spun că blocarea investiției nu este a primarului Stanciu Gheorghe care a aceeptat la propunerea juriștilor Instituției Prefectului Vâlcea, ca soluție, o hotărâre parțială, ca cei 4,5 ha să fie scoasă din litigiu și să fie trecută în proprietatea comunei Voineasa, ceea ce este în spiritul Legii 18/1991, art. 44, alin (2). Regretăm că ideea n-a fost împărtășită de primarul Com. Vaideeni, în persoana dlui Daniel Achim Băluță.

În concluzie, dle Prefect, întreaga responsabilitate cu privire la proiectul Adventure Park vă revine.

Cu deosebit respect și considerație,

Primar,

Prof. Stanciu Gheorghe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *