Primul oraș din Vâlcea care va avea un bazin de înot acoperit este, evident, stațiunea Brezoi

Prin intermediul proiectului Cod 125780/POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI se realizează înfiinţarea unui centru multifunctional pentru tineret, cu funcţii recreative şi amenajarea spaţiilor urbane, respectiv reabilitarea şi modernizarea Parcului Central din oraşul Brezoi.
Prin înfiinţarea centrului multifunctional pentru tineret, prezentul proiect vine în sprijinul susţinerii unei vieţi active, integratoare, care să satisfacă preferinţele şi cererea viitorilor beneficiari, prin următoarele soluţii: activităţi artistice, activităţi recreative, activităţi sportive.
Centrul multifuncţional va cuprinde: bazin de înot didactic, sală de gimnastică, punct de informare şi consiliere, sală de ping pong, sală socializare cât şi construirea unor terenuri de sport în aer liber, precum teren de badminton, teren de baschet, teren de tenis, teren de hadbal, ce vor deservi populaţia oraşului Brezoi, judeţul Vâlcea, indiferent de vârstă, fără niciun fel de discriminare.
Toate acestea, pe termen mediu şi lung, vor duce la creşterea bunăstării vieţii comunităţii locale şi vor crea premisele unei dezvoltări durabile.
Centrul multifuncţional cu bazin didactic reprezintă posibilitatea de practicare a unui sport sau de rafinare a învăţământului şcolar şi apropierea acestuia de viaţa reală a fiecărui individ care îşi asumă un rol social în viaţa comunităţii, indiferent de categoria socio-economică sau vârstă, ţinând cont de abilităţile şi dorinţele personale. Tocmai în acest context a fost luat în consideraţie factorul recreativ, ca o componentă socială de bază şi a fost inclus în noua investiţie, ca element definitoriu al dezvoltării sociale.
Având ȋn vedere dezvoltarea turistică ȋnregistrată de Brezoi ȋn ultimii ani, se impune ca orasul sã dezvolte puncte de interes si prin amenajarea spatiilor verzi neutilizate si oferirea de locuri de relaxare, atractie si odihna atat pentru localnici, cat si pentru turisti. Numeroase beneficii pentru oras vor fi generate prin popularizarea utilizarii elementelor de infrastructura ce vor fi realizate in cadrul proiectului.
Parcul Central Brezoi, are o suprafață de 16497mp, iar reabilitarea acestuia ȋl va transforma ȋntr-un pol de atracție principal al zonei.
Obiectivul destinat Parcului Central Brezoi din cadrul proiectului nostru se incadreaza in preocuparile actuale legate de notiunile de ‘peisaj’ in Europa.
Conform Conventiei Europene a Peisajului peisajul joacă un rol important în domeniul culturii, ecologiei şi domeniul social, constituind suportul activitatii economice (protecţia, managementul şi planificarea peisajului pot contribui la crearea de noi locuri de muncă).
Suntem conştienti de faptul că peisajele contribuie la formarea culturilor locale şi că acestea constituie o componenta de bază a patrimoniului cultural şi natural al Europei, contribuind la bunăstarea umană şi consolidarea identităţii Europei. Astfel incat, prin intermediul acestei interventii răspundem nevoilor comunitatii de a savura înalta calitate a peisajelor, adoptand un rol activ în dezvoltarea lor.
Sub-obiectivele reabilitarii Parcului Central includ:
– Realizarea unei infrastructuri pietonale adecvate zonei propuse;
– Realizarea de amenajari peisagere, in ton cu legenda/istoria/flora locala;
– Realizarea unui sistem de irigatii automatizat;
– Realizarea unui sistem de drenaj de suprafata si/sau de adancime dupa caz;
– Realizarea unor spatii de sedere si socializare pt activitati in aer liber;
– Realizarea unei zone cu fantani pietonale;
– Dotarea cu mobilier specific de grădină:
– Realizarea unui sistem de iluminat eficient;
– Realizarea unui pavaj adecvat temei abordate.
Astfel, centrul multifuncţional pentru tineret cu bazin didactic şi modernizarea parcului central Brezoi se constituie într-un răspuns integrat şi eficient pentru dezvoltarea de noi modele de suport extracurricular/sportiv şi vin în întâmpinarea necesităţilor identificate pe plan local prin Strategia de Dezvoltare Durabilă a oraşului Brezoi, întrucât investiţia se regăseşte în portofoliul de proiecte, Domeniul de Intervenţie 4 „Îmbunătăţirea infrastructurii”, Obiectivul specific/operaţional 3 ”Investiţii în infrastructura educaţională”, proiect propus fiind sub titlul ”Îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşul Brezoi, prin înfiinţarea unui centru multifuncţional pentru tineret şi prin amenajarea spaţiilor urbane”.
Proiectul se afla actualmente in etapa de evaluare tehnica a ofertelor depuse in cadrul procedurilor de achizitie. In functie de rezultatul acestor proceduri, finalizarea executiei reabilitarii Parcului Central este planificata pentru luna iunie 2022, iar a Centrului Multifunctional, data fiind complexitatea constructiei, intr-un interval de aproximativ 2 ani de la data prezentului comunicat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *