Povestea unui mare conte din Valea Olteţului, Danciu Pârâianu, ctitor de biserici şi mănăstiri, trădat şi ucis la ordinul lui Mihnea Vodă

Pe Valea Olteţului, o valea a conacelor boiereşti, au existat cele mai multe familii nobiliare din această parte de Valahie.

Iar una din comunele bogate în patrimoniu cultural este Livezi, locul boierilor Pleşoieni şi Pârâieni

Din familia boierilor Pârâieni, un rol deosebit l-a avut Danciul, fiul lui Hamza Banul. Acesta a cumparat  rând pe rând, în anii 1643-1645 partea de moşie a fraţilor săi, Stanciul Postelnicul, și Calotă Postelnicul și astfel a devenit cel mai mare feudal de pe valea Oltețului, stăpânind Polovragii în întregime.

El este ctitorul principalal actualei mânăstiri Polovragi, unde este zugrăvit cu numele de jupân Danciul Pârâianul vel Postelnic.

A deținut funcția de logofăt pe la finele domniei a doua a lui Alexandru Iliași (1629) și în tot timpul domniei lui Matei Basarab (1632- 1654), mare sluger și mare Postelnic sub Constantin Vodă Cârnul, urmașul lui Matei Vodă in anul 1648.

Din diferite documente din 1629-1632, 20 octombrie 1636, 23 noiembrie 1643 îl găsim sub denumirea de logofătul Danciul Pârâianu.

La 26 iulie 1646 este menționat ca logofăt de Milești. Se bănuiește  că prin căsătorie cu o boieroaică din Mileștii de Amaradia, a adoptat acest nume. Tot ca logofăt de Milești vinde via cea mare de la Bujoreni (Vâlcea) lui Constantin Paharnicul, înainte de 23 ianuarie 1649 .

La 13 martie 1650, Danciul logofătul Pârâianul din Milești, dăruiește ctitoriei sale –mânăstirea Polovragi, partea sa din Budoiu, Tereuja, dijma din Milești și Mălăești, precum și niște țigani.

Tot ca logofăt de Milești, îl găsim pe Danciul Pârâianul în anul 1651, octombrie, ca ispravnic la zidirea bisericii Sf. Dumitru din Craiova, de către Matei Vodă Basarab.

În anul 1655, Danciul Pârâianul era mare postelnic, funcție pe care a păstrat-o până în anul 1658, când a fost ucis de Mihnea Vodă. Acesta a refuzat să trimită copii otomanilor, a refuzat să înstrăineze din pământuri turcilor şi a încercat o formă de rezistenţă cu alţi boieri din zonă. Numai că a fost trădat, dus în faţa lui Vodă. A fost încătuşat şi trimis la Şistov unde a fost decapitat de turci.

Însă, a lăsat posterităţii multe cronici din acele vremuri, a creat în jurul bisericilor primele forme de şcoală şi a platit copiilor de ţărani “cetitul şi socotitul”. Să nu uităm că este urmaşul unui alt mare om politic din acea vreme, Hamza Banul, despre care vom vorbi în alte materiale.

Liviu POPESCU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *