Peste 170 de ani de învăţământ în comuna vâlceană Roeşti

Nu sunt păstrate atestări documentare despre începutul învățământului roeștean, dar se știe că în punctul numit „Gura Padinilor″ se afla un local de primărie construit din cărămidă.

Aici a funcționat prima școală al cărei învățător a fost fiul lui Vasile Condei, un localnic ce a îndeplinit serviciul de logofăt și a ținut cancelaria comunei. Acesta nu a servit decît un an de zile și se pare că suferea de alcoolism cronic, motiv din care a și decedat.

Ceea ce este sigur este faptul că primele documente ce atestă activitatea școlară sunt din anii 1862 pentru școala Ciocâltei, din anul 1863 pentru Roești și din 1865 pentru școala din Cueni.

În prima jumătate a secolului XX au fost construite primele localuri de școală în satele comunei, în principal prin efortul material și financiar al învățătorilor și, parțial, prin sprijinul unor localnici voluntari care au ajutat la execuția clădirilor – toți cu dorința sinceră  de a dezvolta învățământul în aceste locuri.

Dintre aceștia sunt de amintit învățătorul Marin Stan Neamu, care a predat în satul Ciocâltei între anii 1904-1930, învățătorul Ioan C. Constantinescu a predat la școala Cueni între anii 1909-1921, învățătorul Nistor C. Nicolae, la aceeași școală între anii 1921-1959 și la școala Roești-Ciocâltei din anul 1930 a predat învățătorul Nicolae C. Vasile.

De asemenea, pe la mijlocul secolului trecut, au predat elevilor din școlile comunei și alte cadre didactice. Amintim aici pe învățătorii Popa Gheorghe, Nicolae Eufrosina, Ion Mihăescu, Stănciulescu Gheorghe. Începând cu deceniul 6 al secolului XX în corpul profesoral al școlilor din comuna Roești au profesat cadre didactice care au dovedit multă responsabilitate și profesionalism, urmând tradiția și exemplul creatorilor de școală de la început de secol. Dintre aceste cadre didactice trebuie menționați profesorii: Tudor Nicolae, Cărămidă Aurel, Ciucă Gheorghe, Nicolae Emil, Barbu Gheorghe, Dicu Dorel etc.

Actualmente, în Școala gimnazială „Ioan C. Constantinescu” Cueni, precum și în celelalte școli din satele comunei desfășoară nobila activitate de dascăl de școală mulți dintre foști elevi ai celor sus-menționați

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *