Pe urmele Mareşalului Erwin Rommel în Munţii Vâlcii

„Vulpea deşertului” şi-a început cariera de ofiţer de front în România, în primul război mondial, în timpul luptelor de pe Valea Jiului.

În anul 1910, Erwin Rommel s-a înrolat în Regi­mentul 124 de cadeţi şi apoi a absolvit Şcoala de Ofiţeri din Danzig. În anul 1911, Rommel a terminat şcoala de ofiţeri. În anul 1912, a devenit loco­tenent.

În anul 1914, la izbucnirea pri­mului război mondial, Erwin Rommel a fost trimis să lupte ca ofiţer pe frontul din Franţa. Pen­tru că era considerat prea tânăr, Erwin Rommel nu a pri­mit funcţii de comandă. Abia după ce a primit botezul focului, tânărul ofiţer a fost numit la comanda unei com­panii. Însă el s-a distins prin mai multe misiuni în care a dovedit curaj. În anul 1916, când România a intrat în război împotriva Pute­­ri­lor Centrale, mai multe regi­mente, inclusiv Regi­men­tul 6 Wurttemberg, au fost dislocate de armata germană de pe fron­tul din Franţa pe cel din Transil­vania, unde românii câştigaseră pri­me­le bătălii împotriva aus­tro-ungarilor. În acelaşi regiment cu Ro­m­mel rommel2lupta viitorul feld­ma­reşal Friedrich von Paulus, cel care a condus, în cel de-al doi­lea răz­boi mondial, arma­tele germane şi române încer­cuite la Sta­lingrad. Pe frontul românesc, Erwin Ro­mmel şi-a demonstrat capa­ci­tatea militară în cursul lup­te­lor de pe Valea Jiului. Tânărul ofiţer a fost numit la comanda a şase companii de mitraliori, care au învins mai multe unităţi româ­neşti. Cu Erwin Rommel în pri­ma linie, ger­manii au străpuns frontul şi au invadat Regatul României.

Unitatea lui Rommel a luat parte la ocuparea Craiovei şi a Bucureştiului. Însă norocul avea să îl părăsească pe tânărul ofiţer în bătăliile din Moldova, din „triun­ghiul morţii”, Mără­şti-Mără­şeşti-Oituz. Armatele germane au fost înfrânte de armata română reorganizată.

Revenind însă la luptele de pe Valea Jiului şi Valea Oltului, se poate spune că armata germană, unde printre ofiţeri se numără şi locotenentul Erwin Rommel, a reuşit să învingă armata română atât a generalului Dragalina pe Valea Jiului, cât şi a lui Praporgescu pe Valea Oltului, dar şi a colonelului Moşoiu, în zona Lotru.

Ce ştim, însă, clar este că Erwin Rommel s-a aflat faţă în faţă, la Voineasa, cu locotenent colonelul Traian Moşoiu, cel care conducea Regimentul 2 Vâlcea, grupul operativ Olt – Lotru. Un alt aspect demn de menţionat este că trupele germane s-au deplasat pe şoseaua Strategica.

rommel3David Praporgescu a murit la Câineni, generalul Dragalina a murit la Bucureşti, în 1916, în urma unei răni netratate la timp, iar Traian Moşoiu – în 1932, după ce a fost ministru de război şi a eliberat Transilvania.

În schimb, Erwin Rommel a ajuns cel mai cunoscut ofiţer din armata lui Hitler, în cel de-al Doilea Război Mondial, fiind obligat să se sinucidă în 1944, în urma participării sale la complotul împotriva dictatorului nazist.

AP

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *