Pe adresa redacției: Suspiciuni de concurs aranjat la unul din căminele de bătrâni al DGASPC

Mai multe persoane din cadrul DGAPC au înaintat revistei noastre o sesizare cu privire la concursul pentru conducerea căminului de bătrâni din Cuieni, care va avea loc pe 2 iunie, cămin care aparține direcției vâlcene.

Sesizarea este adresată și președintelui Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, pentru a verifica modul și doarele candidaților, pentru că, potrivit, celor semnalate de semnatari, unul dintre candidați (pentru care s-ar pregăti concursul) nu ar corpespunde criteriilor necesare concursului.

Semnatarii sesizării spun că ”un fost primar, actualmente pensionar vrea să ocupe funcţia de Director la Centrul de îngrijire bătrâni Cuieni, unitate aflată în subordinea DGASPC Vâlcea. Este vorba de Constantin Briceag fost primar al Comunei Valea Mare, în prezent pensionat anticipat”

Mai departe se menționează faptul că acesta şi-a depus dosarul şi a fost admis la proba de selectie a dosarelor pentru funcţia de şef centru la Centru de îngrijire bătrâni Cuieni, unitate aflată în subordinea DGASPC Vâlcea.

”Fostul primar înainte de a fi edil era tehnician veterinar. Dupa ce nu mai este primar „absolvind” intre timp o facultate de drept admnistrativ şi negăsind vreun loc de muncă a optat pentru varianta de a ieşi la pensie anticipat cu penalizare mai având 2 ani până la pensionarea la vârstă”, este subliniat în prezenta adresa. 

Până aici nimic rău, fiecare caută să îşi găsească un serviciu mai bun, problema se ridică de aici încolo şi anume legalitatea îndeplinirii condiţiilor de concurs ale susnumitului.

”Răsfoind legislaţia în domeniu am găsit următoarele: Ordinul nr. 82/2019 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, are mai multe anexe din care Anexa 1 Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi, stabileşte conditiile pe care trebuie să le îndeplinească un şef de centru şi anume: Modulul I – Managementul Serviciului Social Standardul 1, Organizare si funcţionare Cerinţa minima: 8. Conducătorul CR îndeplineşte următoarele condiţii: este absolvent cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie, asistenţă socială, sociologie sau echivalentă, cu experienţă de minim 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau este absolvent cu diplomă de licenţă în domeniul juridic, medical, economic, al ştiinţelor administrative sau echivalentă, cu experienţă de minim 5 ani în domeniul serviciilor sociale”, spun cei din direcție. 

Mai departe cei care semnalează aceste date, se întreabă dacă fiind primar ai vechime în administraţia publică sau în domeniul serviciilor sociale?

”Faptul că un primar a avut în subordine un birou de asistenţă socială o constitui vechime în asistenţă socială, aşa a avut în subordine mai multe tipuri de birouri o avea vechime şi în toate astfel de servicii. Biroul respectiv de asistenţă socială în care este un singur angajat se ocupă cu acordarea beneficiilor de asistenţă socială care sunt măsuri de redistribuire financiară/materială destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege. Verificând legislaţia am constatat că aceasta face diferenţa între beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale. Astfel conform Legii nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011, Legea asistenţei sociale avem următoarele: – la Capitolul II Sistemul de beneficii de asistenţă socială, Secţiunea 1 Definirea şi clasificarea beneficiilor de asistenţă socială. Art. 7 Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege; – – la Capitolul III Sistemul de servicii sociale Secţiunea 1 Definirea şi clasificarea serviciilor sociale Art. 27 (1) Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

În concluzie legislaţia prevede absolventi cu diplomă de licenţă în domeniul juridic, medical, economic, al ştiinţelor administrative sau echivalentă, cu experienţă de minim 5 ani în domeniul serviciilor sociale, activitatea de şef de centru desfăşurându-se în acest domeniu al serviciilor sociale. Ori la Primăria Comunei Valea Mare nu au fost înfiinţate servicii sociale fiind doar un asistent social care oferă beneficii de asistenţa socială persoanelor îndreptăţite”

La final, semnatarii adresei se întreabă dacă această comisie de concurs pentru ocuparea postului de Şef Centru de îngrijire bătrâni Cuieni a constatat că  vechimea de primar constiutie şi vechime în domeniul serviciilor sociale ?

”Aceeaşi comisie nu a constatat că atunci cănd a fost publicat postul nu s-au respectat condiţiile legii şi anume faptul că pot participa la concurs şi absolvenţi de studii economice cu vechime în domeniul serviciilor sociale. În primul rănd acest lucru trebuia să constate comisia de concurs şi să înainteze un proces verbal Directorului Executiv care să dispună anularea concursului şi reluarea acestuia cu îndeplinirea tuturor condiţiilor legale”, se încheie sesizarea din cadrul direcției. 

Revista noastră nu se pronunță asupra cazului dar avem obligația de prezenta public această sesizare trimisă conducerii DGASPC și Consiliului Județean Vâlcea, pentru a verifica dacă cele semnalate sunt reale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *