Ministerul Culturii solicită propuneri pentru Consiliul Administrației Fondului Cultural – termen limită 10 noiembrie a.c.

Ministerul Culturii anunță pe situl oficial că mandatul membrilor actuali ai Consiliului Administraţiei Fondului Cultural Naţional va înceta în luna noiembrie a acestui an și invită organizaţiile neguvernamentale din domeniul culturii să formuleze propuneri în vederea nominalizării unor noi membri pentru constituirea Consiliului Administraţiei, conform prevederilor legale.

Directorul Administraţiei Fondului Cultural Naţional este ajutat de un consiliu format din 11 membri cu drept de vot, din care 7 sunt numiţi de ministrul culturii, pe baza propunerilor formulate de organizaţiile neguvernamentale, astfel încât să se asigure o reprezentare proporţională a tuturor domeniilor culturii. Cităm din anunț: „Propunerile formulate vor fi însoţite de documente din care să reiasă reprezentativitatea operatorului cultural şi activitatea depusă în ultimii 3 ani, precum şi de curriculum vitae al persoanei propuse în funcţia de membru al consiliului Administraţiei.” – (conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. d) din OG nr. 2/2008, și a art. 8, alin (3) şi (4) din HG nr. 802/2005, privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, cu modificările şi completările ulterioare)

În afara celor 7 membrii propuși de ONG-urile din domeniul culturii, din Consiliul AFCN mai fac parte  – doi membrii desemnați de Ministerul Culturii, unu desemnat de Institutul Cultural Român și unu de Consiliul Național al Minorităților.

Consiliul Administrației Fondului Cultural Național are două atribuții principale: stabilește strategia și prioritățile de finanțare ale Fondului Cultural Național; desemnează membrii comisiilor de evaluare și selecție a ofertelor de proiecte culturale  vizând – artele vizuale şi noile media, arhitectura şi designul, activităţile muzeale, artele spectacolului (teatru, dans, muzica), cultura scrisă, patrimoniul cultural naţional, patrimoniul imaterial, formarea profesională în domeniul culturii (inclusiv management cultural), educaţia culturală.

Termenul de transmitere a propunerilor este data de – 10 noiembrie 2013.

Date de contact: Ministerul Culturii,  Bd. Unirii nr. 22, Sectorul 3, 030833, în atenţia Cabinetului Ministrului.

Propunerile vor fi analizate şi avizate de către Ministerul Culturii, urmând ca numirea în funcţia de membru al consiliului să se facă prin ordin al ministrului culturii.

Ligia Rizea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *