Mai sunt 5 locuri pentru granturi de 20.000 de euro, în cadrul unui proiect european în Măciuca

Ai domiciliul în teritoriul GAL „Ținutul Vinului”? Adică în localitățile  Bălcești, Amărăști, Crețeni, Diculești,  Făurești, Ghioroiu, Laloșu, Lăcusteni, Măciuca, Mădulari, Mitrofani, Orlești, Prundeni Sutești, Ștefănești, ValeaMare, Voicești? Ai o idee de afacere? Ai venitul net pe membru de familie sub 896 lei?

Mai sunt disponibile 5 locuri pentru granturi de 20.000 eur, în cadrul proiectului:

Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului”

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:

  • Reducerea numărului de persoane aparținând comunității marginalizate din teritoriul GAL Ținutul Vinului, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de intervenții integrate de ocupare, educație, formare profesională, asistență socială, în contextul mecanismului DLRC.
  • Prin intervențiile integrate pe care le promovează, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific care implică scoaterea din starea de sărăcie și excluziune socială a comunităților marginalizate din zona rurală cu o populație sub 20.000 locuitori corelat cu cerințele mecanismului DLRC, comunități pentru care au fost elaborate și aprobate Strategii de Dezvoltare

 

Obiectivele specifice ale proiectului

Dezvoltare unui serviciu social în cadrul comunității marginalizate din comuna Măciuca, Reducerea fenomenului de abandon școlar pentru 60 de elevi din comunitatea marginalizată prin programe tip “școala după școală”, Informarea, consilierea, orientarea și medierea pe piața muncii a 195 membri ai grupului țintă, 170 membri ai grupului țintă formați profesional prin participarea la cursuri de calificare, Crearea a 50 de locuri de muncă pentru membri comunității, Sprijinirea a 13 membri ai grupului țintă în vederea înființării unei noi afaceri, Workshop-uri și Campanii de informare și conștientizare care au ca scop implicarea comunității în problemele sociale locale, 24 de luni de management de proiect.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *