Lungeşti, comuna olarilor unde se află 2 Rezervaţii naturale care protejează berzele negre şi liliacul sălbatic

Dacă vii dinspre Olt sau de sus dinspre Drăgăşani, se deschide, la marginea judeţului Vâlcea, o localitate absolut distinctă prin modul elegant în care te primeşte. Drumurile sunt străjuite de foişoare, locuri de odihnă, copaci, un centru verde, în care instituţiile publice sunt frumos puse în evidenţă.

Acesta este Lungeştiul, o localitate a viilor nobile, a liliacului sălbatic, a berzelor negre, a fraţilor Buzeşti, a celei mai vechi ceramici vâlcene, o comună care are şi cea mai lungă stradă principală, peste 20 de km lungime. O comună unde Se termină Oltenia colinară, de aici, începând Câmpia Română. Vâlcea se închide frumos la sud, se închide nobiliar, în regiunea unde au existat cei mai mari podgoreni de Vâlcea.

Rezervaţia Pădurea Sâlea.

Prin Decizia 348/1983 a Consiliului Popular al Judeţului Vâlcea se înfiinţează la est şi la nord de satul Fumureni (comuna Lungeşti),  această rezeravţie naturală, un întins corp de pădure (pădurea Dobruşa).

În cadrul acesteia se individualizează pădurea Sâlea întinsă spre izvoarele pârâului Sâlea şi pădurea Tisa Mare ce se întinde în bazinul pârâului cu acelaşi nume. Aceste păduri fac parte din grupul şleaurilor piemontane, în care predomină gorunul, în amestec cu alte foioase.

Rezervaţia s-a constituit pentri că aici se întâlnesc locurile de cuibărit ale berzei negre (Ciconia nigra), constituind singura staţiune de acest fel din judeţ şi din Oltenia. O bogată faună herpetologică (Vipera berus, Anguis fragilis, Coronella austriaca etc.) susţine echilibrul ecologic al acestui teritoriu, alături de elemente de avifaună, între care se remarcă Asio otus, Caprimulgus eropaeus şi Athene noctua.

Rezervaţia Tisa Mare. 

Prin decizia 348/1983 a Consiliului Popular al Judeţului Vâlcea este declarată rezervaţia Tisa mare. Adică teritoriul împădurit de la obârşia văii Tisa Mare ce adăposteşte arborete din categoria şleaurilor piemontane  de gorun, în amestec cu alte foioase. În plus, în Pădurea Tisa Mare se întâlneşte tulichina (Daphne mesereum) la cea mai joasă staţiune din ţară, iar în vecinătate se află asociaţii cu ghimpe (Ruscus aculeatus).

AP

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *