În foarte scurt timp copiii săraci din mediul rural vor beneficia de un pachet minim de asistență socială

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, un proiect de lege care prevede acordarea unui pachet minimal de servicii sociale fiecărui copil şi familiei acestuia, pachet care include servicii de bază şi de informare în domeniul sănătăţii, educaţiei şi protecţiei sociale, scrie Agerpres.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011, în sensul reformării sistemului de protecţie socială la nivel naţional. „Se instituie pachetul minimal de servicii sociale pentru copil şi familie, în sarcina autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, universal şi obligatoriu, în scopul asigurării dreptului fiecărui copil la supravieţuire, dezvoltare, protecţie, precum şi la combaterea sărăciei.

Pachetul minimal de servicii include servicii de bază şi de informare în domeniul sănătăţii, educaţiei şi protecţiei sociale precum: identificarea situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială, evaluarea acestora, furnizarea de informaţii, consiliere, însoţire, asistenţă şi monitorizare. Pachetul minimal de servicii se acordă în cadrul unui program naţional”, prevede proiectul. Finanţarea pachetului minimal de servicii se face din bugetul de stat, prin transferuri către bugetele locale în baza solicitărilor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi din fonduri europene nerambursabile sau Granturile Spaţiului Economic European (SEE) şi Norvegiene, potrivit legii, mai stabileşte textul adoptat.

Pachetul minimal de servicii se acordă de către o echipă mixtă, multidisciplinară, formată la nivelul unităţii administrativ-teritoriale din: un asistent social/lucrător social, un asistent medical comunitar şi un consilier şcolar. Acestora li se pot adăuga, în funcţie de nevoile persoanelor din comunitate, potrivit legii, mediatori şcolari şi mediatori sanitari. Membrii echipei mixte prevăzute, cu excepţia consilierului şcolar, îşi desfăşoară activitatea, în proporţie de cel puţin 66% din timpul de lucru pe teren, inclusiv la domiciliul beneficiarilor, în vederea asigurării accesului acestora la serviciile publice sociale, de educaţie şi de sănătate

Potrivit proiectului, echipa mixtă de la nivelul unităţii administrativ teritoriale este supervizată şi asistată metodologic de o echipă mixtă constituită la nivel judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, din inspectori angajaţi ai direcţiilor de sănătate publică, ai direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, ai inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi ai centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, respectiv al municipiului Bucureşti

. În vederea aplicării acestor dispoziţii, înregistrarea datelor privind situaţia copiilor şi a familiilor de la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale, precum şi a celor privind serviciile acordate acestora în cadrul pachetului minimal de servicii se face într-o aplicaţie digitală online dedicată şi unitară la nivel naţional şi priveşte: tipul şi natura vulnerabilităţilor copiilor din comunitate, situaţia familiilor acestora, a persoanelor care au calitatea de tutore, planul individualizat de servicii şi modalitatea de acordare a acestor servicii.

Dezvoltarea, testarea, implementarea, trainingul pentru utilizare de către echipele mixte, menţinerea funcţionalităţii şi perfecţionarea aplicaţiei digitale se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, în cadrul unui program de interes naţional. De asemenea, Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, pe baza datelor generate de aplicaţia digitală, elaborează rapoarte anuale cu privire la situaţia copiilor şi a familiilor acestora, pe care le prezintă Guvernului,

Parlamentului şi publicului larg. Aceste rapoarte vor cuprinde, dacă este cazul, şi recomandări în vederea îmbunătăţirii legislaţiei privind modul de organizare şi acordare a pachetului minimal de servicii. Camera Deputaţilor este for decizional.

UNICEF salută înfiinţarea Pachetului Minim de Servicii pentru copii şi familiile acestora în fiecare comunitate rurală şi urbană din România, măsură adoptată de Parlament printr-un amendament la Legea asistenţei sociale. Proiectul a fost adoptat după implementarea unui pilot în judeţul Bacău, care a avut ca efect îmbunătăţirea semnificativă a calităţii vieţii în 45 de comunităţi rurale şi urbane.

Pachetul Minim de Servicii este un model integrat de servicii de bază în domeniul sănătăţii, educaţiei, protecţiei sociale şi a copilului, furnizate la nivelul comunităţii, cu un accent special asupra celor mai vulnerabili copii şi a familiilor acestora.

Pachetul a fost conceput pentru a preveni şi soluţiona într-un stadiu incipient, probleme precum: violenţa, sărăcia, sarcina timpurie, bolile prevenibile, lipsa accesului la prestaţii băneşti, instituţionalizarea şi abandonul şcolar etc. În majoritatea cazurilor, copiii vulnerabili se confruntă nu doar cu una, ci mai multe dintre aceste provocări, subliniind importanţa unei abordări intersectoriale, se arată într-un comunicat UNICEF.

Amendamentul la Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 are la bază proiectul pilot testat de UNICEF împreună cu autorităţi locale, regionale şi naţionale şi ministerele de resort, inclusiv Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, începând din 2015, în 45 de comunităţi rurale şi urbane din judeţul Bacău.

Conform unei evaluări independente, Pachetul Minim de Servicii a contribuit la incluziunea socială a copiilor vulnerabili şi a familiilor acestora: toţi copiii identificaţi fără documente la începutul proiectului pilot au acum acte de identitate şi sunt înregistraţi la un medic de familie; numărul copiilor nevaccinaţi a scăzut cu 40%; numărul mamelor adolescente a scăzut cu 50%; toţi preşcolarii sunt înscrişi la grădiniţă; abandonul şcolar a fost redus cu 60%; numărul copiilor care trăiesc în gospodăriile afectate de sărăcie a scăzut de la 29% la mai puţin de 1%.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *