În Călimănești va fi amenajat unul din cele mari complexe de agrement, cu apă geotermală, din România

Mai mult investiția va dezvolta stațiunea spre zona de sud, cartierul Seaca primind astfel un nou profil, prin redefinirea drept destinație turistică.

Această investiție va fi la 15 km de Râmnicu Vâlcea, pe DN7, lângă Centrul Expozițional. Investiția va fi realizată de Primăria Călimănești și are ca obiectiv creșterea numărului de turiști din zonă, dezvoltarea pe orizonatală a economiei aferente sectorului turistic.

În anul 2009, în baza unei Hotărâri a Consiliului Local, prin licitație publică cu strigare, în urma căreia s-a încheiat la notariat contractul de vânzare-cumpărare nr. 1207, Primăria Călimănești a înstrăinat un imobil teren în suprafață de aproximativ 15.000 mp, situat în punctul „Izlaz-Seaca”, aparținând domeniului privat al localității.

Întrucât termenul privind demararea construirii unui complex turistic nu a fost respectat, prin Hotărârea nr. 95/2019, Consiliul Local al orașului Călimănești a constatat rezoluțiunea de drept a contractului și s-a angajat să restituie societății comerciale suma încasată, de 1.436.648,92 lei.

În urma purtării unei corespondențe cu societatea comercială respectivă și după îndeplinirea tuturor procedurilor legale, la sfârșitul săptămânii trecute, a fost încheiată la notariat Convenția de Rezoluțiune a contractului de vânzare-cumpărare, Primăria orașului Călimănești a achitat suma de 1.436.648,92 lei, reintrând în posesia terenului de la Seaca, zonă în care administrația locală intenționează să dezvolte o a treia parte a stațiunii turistice, prin două proiecte strâns legate între ele:â

Creșterea producției de energie din resurse geotermale, prin realizarea/modernizarea capacităților de producție și a rețelelor de transport – distribuție a energiei termice din energie geotermală și Construire Centru de agrement Seaca.

De altfel în stațiunea vâlceană funcționează la această oră mai multe astfel de complexe turistice, majoritatea investiții private dar și una de stat, a Consiliului Județean Vâlcea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *