În Călimăneşti se extinde reţeaua de gaze naturale, reţeaua de energie electrică şi se modernizează reţeaua de energie termică

Extindere rețele gaze naturale și energie electrică în orașul Călimănești

În prezent, orașul Călimănești dispune de o rețea de distribuție gaze naturale în lungime de 42 km și o rețea de energie electrică în lungime de 49,50 km.
Ținând seama de numeroasele solicitări ale cetățenilor orașului Călimănești precum și de dezvoltarea urbanistică a localității, Primăria a întocmit Proiectul “Extindere rețele gaze naturale și energie electrică în orașul Călimănești”, o investiție estimată la 6.172.667,80 lei inclusiv TVA. Implementarea acestui proiect va extinde rețeaua de gaze naturale pe o lungime de 8.063 metri și rețeaua de energie electrică pe o lungime de 5.463 metri.
Investiția de față se referă la extinderea rețelelor de gaze naturale și energie electrică, inclusiv racordarea la conducta de transport gaze naturale, precum și la rețeaua de energie electrică, în toate localitățile componente ale U.A.T. Oraș Călimănești: Jiblea Nouă, Seaca, Jiblea Veche, Călimănești, Căciulata și Păușa.
Proiectul prevede extinderea rețelei de gaze naturale pe străzile: Cloșca, Preot Dumitru Sandu, Șerban Cantacuzino, Livezilor, Neagoe Basarab, Tudor Vladimirescu, Florilor, Teilor, Magnoliei, Brazilor, Pinilor, Merilor, Pieței, Platanilor, Ostrovului, Margaretelor, Drumul Vechi, Barajului (Crinilor-Pod Coisca), Constantin Brâncoveanu și extinderea rețelei de energie electrică pe străzile General Magheru, Drumul Merilor, Păcii, Florilor, Drumul Vechi, Brazilor.

Un alt proiect aflat pe agenda de lucru a echipei Primăriei orașului Călimănești este cel privind “Creșterea producției de energie din resurse geotermale prin realizarea/modernizarea capacităților de producție și a rețelelor de transport – distribuție a energiei termice din energie geotermală”. Proiectul este propus spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 6 – Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon. Valoarea totală a investiției este de 71.384.638,54 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzate de arderea combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice, stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabile, nepoluante, reducerea cantității de combustibil utilizat și reducerea costurilor financiare cu energia termică.

Prin implementarea acestei investiții se urmărește: Modernizarea sistemului de producere și transport al energiei termice în localitatea Călimănești și realizarea unui sistem de producere și distribuție a anergiei termice în localitatea Seaca.

În cadrul proiectului se dorește implementare unei soluții de furnizare a energiei termice pentru încălzire în sistem centralizat, utilizându-se surse regenerabile de energie mai puțin exploatate, respectiv energie geotermală, având în vedere potențialul ridicat pe raza orașului Călimănești. Este vorba despre modernizarea centralei existente și dotarea acesteia cu instalații și echipamente noi și performante, realizarea unor foraje de extracție a apei geotermale și de injecție a apei geotermale uzate termic, realizarea conductelor de transport a apei geotermale și realizarea unei rețele de distribuție a energiei termice.

Investiția preconizată se referă la: realizarea a două foraje de extracție a apei geotermale, realizarea a două puncte termice și echiparea acestora cu utilaje și echipamente tehnologice, realizarea unei rețele de transport a agentului termic în vederea interconectarii cu rețeaua existentă, realizarea unei rețele de transport a agentului termic de la foraj la punctul termic și realizarea lucrărilor de reparații la punctele termice existente și înlocuirea cazanelor ce utilizează gaze naturale cu schimbătoare de căldură.

Proiectul va avea în vedere: două foraje de extracție a apei geotermale, două puncte termice și echiparea acestora cu utilaje și echipamente tehnologice, 1,7 km rețea de transport a agentului termic, două schimbătoare de caldură ce înlocuiesc cazane pe gaze naturale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *