Eugen Neaţă nu a uitat de unde a plecat! Poliţiştii au un nou statut, graţie modificărilor deputatului vâlcean

Ofiţerul de carieră, Eugen Neaţă, ales în 2016 parlamentar pe listele PSD, nu şi-a uitat nici vechii colegi, nici meseria care i-a dus în viaţă, un bun renume. Omul care în 30 de profesie a plecat de la munca de jos a poliţistului până în vârful ierarhiei, era clar cel mai nimerit pentru a elabora un un nou Statut al Poliţistului. Misiune îndeplinită:

Astfel:

In lucrarile sedintei de plen din Camera deputatilor, a fost votata Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.
In acest sens, toate amendamentele pe care le-am sustinut in Comisia pentru munca si protectie sociala, au fost introduse in Lege. Multumesc colegilor pentru votul dat si sustinere!

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 21 din 16 iunie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 21 iunie 2016, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul I punctul 15, alineatul (4) al articolului 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Politistii se incadreaza in functii de executie prevazute in statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte fata de cele pe care le au.”

2. La articolul I, punctul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„16. La articolul 22, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (41) si (42), cu urmatorul cuprins:

«(41) Politistul este trecut anual in functia imediat superioara in cadrul postului ocupat, daca la evaluarea de serviciu pentru anul anterior a obtinut calificativul de cel putin «bine» si nu se afla sub efectul unei sanctiuni disciplinare.
(42) Dupa definitivarea in profesie, politistul debutant este încadrat în functie potrivit gradului profesional detinut, in functia imediat superioara celei de debutant in cadrul postului ocupat.»”

3. La articolul I punctul 20, literele a) şi d) ale alineatului (1) al articolului 2721 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„a) ca urmare a desfiintarii efective a postului ocupat, prin reorganizarea activitatii Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unitati;

d) cand nu sunt acordate sau cand sunt retrase de catre autoritatile competente avizele, autorizatiile sau atestarile necesare exercitarii functiei;”

4. La articolul I punctul 20, litera a) a articolului 2731 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) in functia ocupata anterior, corespunzatoare postului ocupat, daca este vacant, caz în care acordul politistului nu mai este necesar;”

5. La articolul I punctul 20, litera c) a articolului 2734 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„c) concurs sau examen, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 9 alin. (2), (21), (22) şi (3).”

6. La articolul I punctul 20, litera c) a alineatului (1) al articolului 2735 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„c) numire directa pe acelasi post sau, cu acordul scris al politistului, pe un post prevazut cu coeficient de ierarhizare egal sau inferior celui anterior detinut;”

7. La articolul I punctul 20, partea introductiva a punctului III şi punctul IV ale alineatului (2) al articolului 2746 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„III. pentru functiile de contabil sef si funcţiile de sef serviciu/ similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi pentru funcţiile de sef politie oras si adjunct sef politie

IV. pentru oricare alte functii de conducere inferioare celor prevăzute la pct. III, de la toate nivelurile ierarhice – vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei – 2 ani.”

8. La articolul I punctul 20, alineatul (5) al articolului 2746 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) Face exceptie de la conditia prevazuta la alin. (2) pct. III lit. b), functia de sef de serviciu/similara, daca unitatea nu are prevazuta o functie de ofiter de executie in domeniu.”

Art. II. – La cererea acestora, agentii, subofiterii si maistrii militari, absolventi cu diploma de licenta ai programelor de formare initiala ale Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, forma de invatamant cu frecventa redusa, anterior intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea si functionarea Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile ulterioare, se trec în corpul ofiterilor de politie, respectiv corpul ofiterilor, fara concurs sau examen, li se acorda gradul profesional de subinspector sau, dupa caz, gradul de sublocotentent, si sunt incadrati in functie potrivit statutului aplicabil.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei , republicata.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *