Daniela Oteşanu solicită simplificarea procedurilor pentru ca mai mulţi anagajaţi să beneficieze de programul „Prima Chirie”

Deputatul PSD, Daniela Oteşanu a adresat o interpelare Ministerului Finaţelor, prin care cere simplificarea procedurilor pentru accesarea programului „Prima Chirie”.

Parlamentarul vâlcean spune că „pentru a beneficia de acest program, beneficiarul trebuie să pregătească un dosar consistent care să conţină 15 documente precum şi alte 9 din partea angajatorului, ceea ce a descurajat pe mulţi solicitanţi”

În consecintă, deputatul social-democrat cere ministerului o simplificare a documentaţiilor aferente, pentru ca mai mulţi solicitanţi să beneficieze de subvenţia de la stat.

Prin programul prima chirie, persoanele care se angajează la mai mult de 50 de kilometri de localitatea de domiciliu vor putea primi, de la stat, 75% din plata cheltuielilor de întreținere, în limita a 900 de lei.

„Măsura este una foarte bună şi este menită să încurajeze mobilitatea forței de muncă în vederea scăderii șomajului, în contextul în care sunt zone ale țării în care există mai multe oferte de locuri de muncă decât populația activă”, mai susține Daniela Oteşanu.

Programul Prima Chirie, cum a fost denumit în programul de guvernare al PSD, a fost pus în aplicare prin modificarea legii privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare nu depășesc suma de 5.000 lei/ lună, în situația în care sunt singure sau împreună cu familiile acestora, și care se încadrează în muncă pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.

Pentru acordarea lunară a cuantumului primei de relocare beneficiarul primei va depune lunar, până în ultima zi calendaristică a lunii pentru luna expirată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti unde se află în evidenţă sau a fost transferat dosarul următoarele documente:

a) dovada plăţii chiriei lunare stabilită în contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent. Dovada plăţii se poate face printr-un înscris sub semnătură privată prin care se atestă că între părţile semnatare ale contractului de închiriere înregistrat la organul fiscal competent s-a realizat plata, respectiv încasarea sumei reprezentând chiria lunară stabilită în contract ori prin orice înscris emis de o instituţie bancară, în copie, în situaţia în care plata chiriei lunare se poate face prin depunerea sau transferul acesteia în cont bancar;

b) facturile emise de furnizorii de utilități, respectiv: energie electrică, energie termică, gaz, apă, canal, deşeuri menajere, după caz, pentru spaţiul locativ care face obiectul contractului de închiriere, pentru luna pentru care se solicită acordarea primei de relocare, în copie, în situaţia în care suma reprezentând 75% din chiria lunară stabilită în acest contract de închiriere înregistrat la organul fiscal competent, este mai mică de 900 lei/lună. Se pot depune facturile emise de oricare din furnizorii de astfel de utilităţi până la atingerea sumei de 900 lei care reprezintă cuantumul lunar maxim al primei de relocare, prin adunarea sumei reprezentând 75% din chiria lunară stabilită în contractul de închiriere cu suma reprezentând 75% din contravaloarea facturii de utilități care se depune. În situația în care facturile sunt emise de furnizorii de utilități pentru asociația de proprietari/locatari de care aparține spaţiul locativ care face obiectul contractului de închiriere, se poate depune, în copie, orice document emis de asociaţia de proprietari/locatari, pentru luna pentru care se solicită acordarea primei de relocare, prin care se atestă plata contribuţiei aferentă acestui spaţiu locativ în care se evidențiază distinct suma totală privind utilitățile prevăzute în lista de plată lunară cu cotele de contribuţie la plata cheltuielilor asociaţiei de proprietari/locatari.

c) declaraţie pe propria răspundere privind membrii familiei şi veniturile nete realizate de persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană, după caz, din veniturile prevăzute la art.463 alin.(5), pe fiecare categorie de venit net realizat după caz, în luna pentru care se solicită cuantumul lunar al primei de relocare;

d) adeverinţa emisă de angajator că este încadrat în muncă și care atestă venitul net din salarii şi asimilate salariilor realizat de persoana încadrată în luna pentru care aceasta solicită cuantumul lunar ar primei de relocare;

e) contractul de închiriere nou, înregistrat la organul fiscal competent, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului, în situaţia în care contractul de închiriere depus la agenţie în vederea acordării primei de relocare, încetează în perioada de acordare a acestei prime de 36 de luni.

Biroul de Presă al deputatului PSD, Daniela Oteşanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *