Contribuţia decisiva a lui Eugen Neaţă la pensionarea anticipată cu 2 ani a vâlcenilor şi a altor români care au trăit în oraşe poluate

Proiectul de lege PLx 725/2018 privind sistemul public de pensii este dezbătut astăzi, în ședința Comisiei pentru muncă și protecție socială.

În luna mai a anului 2017 am reușit, în urma demersurilor făcute, să introduc municipiul Râmnicu Vâlcea în Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii. Amendamentul pe care l-am depus atunci, înregistrat cu nr. 279/2017 la Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, a fost adoptat cu susținerea președintelui Comisiei pentru muncă și protecție socială și a voturilor date de colegii mei.
Prin documentele primite la aceea vreme din partea societăţilor care îşi desfăşoară activitatea pe platforma chimică, am putut susţine şi argumenta importanţa acordării persoanelor ce au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, flour, clor, a pulberilor metalice, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, pe o rază de 8 km în în jurul acestor localităţi, pensionării anticipate cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin.4 din lege.

Astăzi, în ședința Comisiei de muncă și protecție socială, am susținut și votat amendamentul înregistrat cu nr. 1072/10.12.2018, pe care l-am depus alături de președintele Comsiei, Adrian Solomon și câțiva colegi de ai mei, prin care am introdus în proiectul de Lege PLx 725/2018 privind sistemul public de pensii un nou articol 57 indice 1 cu următorul cuprins:

Art.57 indice 1. – (1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Sănătății şi Ministerul Economiei metodologia de stabilire şi determinare a zonelor industriale cu poluare remanentă.
(2) Siturile cu potenţial de poluare remanentă sunt identificate şi nominalizate prin ordin comun al celor trei miniştri.
(3) Locuitorii din unităţile administrativ teritoriale pot beneficia, la cerere, de reducerea vârstei de pensionare cu până la 2 ani, dacă au locuit și/sau lucrat cel puțin 30 de ani în zona determinată prin ordinul comun prevăzut la alin.(2), într-o rază de 8 km în jurul sitului contaminat.

Prin acest amendament am reușit, încă o dată, ca locuitorii din unitățile administrativ-teritoriale să poată beneficia, la cerere, de reducerea vârstei de pensionare cu până la doi ani, dacă au locuit și/sau lucrat cel puțin 30 de ani în zona determinată prin ordinul comun prevăzut la alin. (2), într-o rază de 8 km în jurul sitului contaminat.
Fac precizarea că reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la art. 57 indice 1 nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

Raportul Comisiei de muncă și protecție socială asupra proiectului de lege cu privire la sistemul public de pensii va intra la votul final, mâine, în ședința Camerei Deputaților (cameră decizională).

La ședință au participat și deputați din opoziție, care au depus amendamente cu privire la poluarea remanentă, dar care nu au fost supuse la vot datorită faptului că exista amendamentul pe care l-am depus împreună cu colegii mei. În acest caz, am stabilit de comun acord să fie trecuți și ei co-inițiatori alături de noi.

Mulțumesc tuturor pentru vot și susținerea acordată județului nostru!

Eugen Neata, deputat PSD

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *