CNAIR a depus cererea de finanţare pentru realizarea bretelei de legătură Râmnicu Vâlcea – Autostrada Sibiu – Piteşti

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 26 iunie  2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul “Elaborare Studiul de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Realizare Conexiune DN73C cu Autostrada Sibiu-Pitești (Nod Tigveni) și Modernizare DN73C (km 44+800-km 68+000)” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1, Obiectiv Specific 1.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea– Creșterea mobilității pe rețeaua rutiră TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului, este de a spori eficiența tehnico-economică a rețelei de transport din România și de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie, îmbunătățind de asemenea conectivitatea la nivel regional și condițiile traficului de mărfuri ce va fi asigurat prin drumul național DN73C, respectiv drumul de legătură ce asigură conexiunea cu Autostrada Sibiu-Pitești, în zona Tigveni (mai exact a nodului rutier de la Tigveni).

Rezultatele așteptateale proiectului sunt :

  • realizarea Studiului de Fezabilitate;
  • realizarea Proiectului Tehnic de Execuție.

Valoarea totală a  proiectului este de 4.729.438,32 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-3.419.404,30 lei, 15% contribuția proprie-603.424,29 lei, restul de 706.609,73 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 19 luni

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *