Cezar Bulacu: Ce facem cu deșeurile textile? În România nu există o reglementare în acest domeniu

Deșeurile textile sunt o problemă serioasă atât pentru industrie cât si pentru autorități ! Din păcate in România nu există încă nici o reglementare in acest sens.
Acest subiect este dezbătut în interviul din revista @ecologic unde sunt abordate si teme precum:
❗ Nevoia de investitii in cercetare in domeniul textilelor tehnice pentru o dezvolatare bazată pe inovatie!
❗ Nevoia unui parc științific și tehnologic care să abordeze intreg sectorul Textil din România pentru o dezvoltarea economică și industrială durabilă !
Gestionarea deșeurilor în contextul dezvoltării unor produse durabile de izolare termică pentru sectorul construcțiilor:
Situația globală actuală necesită gestionarea eficientă a deșeurilor și evaluarea potențialului de punere în aplicare a principiilor economiei circulare pentru a conserva resursele naturale și a reduce impactul negativ asupra mediului.
Scopul cercetării este de a analiza potențialul produselor nețesute (saltele) realizate din fibre de polimer reciclate, destinate utilizării în domeniul izolației termice a clădirilor, în raport cu densitatea și grosimea acestora. În același timp, au fost evaluate beneficiile obținute prin combinarea acestora cu produse pe bază de deșeuri textile reciclate și fibra din lână de oaie. Rezultatele experimentale au indicat performanțe bune în ceea ce privește coeficientul de conductivitate termică și rezistența la transferul de căldură a produselor analizate, care pot fi incluse cu succes în categoria materialelor termoizolante. Corelația performanței termice cu grosimea și densitatea produselor a evidențiat necesitatea aprofundării analizei, acești doi parametri fiind insuficienți pentru proiectarea unui astfel de mater

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *