Cel mai tânăr primar din Vâlcea, liberalul Tudor Constantin Daniel are proiecte ambițioase pentru Șușani

Tudor Constantin Daniel este cel mai tânăr primar din județul Vâlcea și este dornic de a continua linia de dezvoltare a comunei, punând în aplicare proiectele demarate de echipa Staiu.

De altfel, localitatea Șușani este una care, în ultimii ani, a cunoscut o dinamică accelerată, în ceea ce priveşte programul de investiţii în infrastructura.

Proiectele implementare de administrația locală, atât guvernamentale cât și europene, au îmbunătățit nivelul de trai al locuitorilor, oferindu-le condiții comparabile cu cele din mediul urban.

În acest moment se lucrează la finalizarea proiectului de alimentare cu apă, finalizarea proiectului de reabilitare și modernizare școlilor din satele: Ușurei, Rîmești și Stoiculești, finalizarea construcțiilor celor 6 poduri peste pârâul Beica, fiinalizarea reabilitării și modernizării dispensarului medical din Șușani, finalizarea proiectului de asfaltare a circa 20 de km de drumuri: DC 63 (Ușurei-Sârbi); DC 54 (Râmești-comuna Lungești), dar și a drumurilor de interes local în toate satele, finalizarea și punerea în funcțiune a Bazei sporti

Pentru următorii ani, Administraţia din Şuşani are în lucru. introducerea rețelelor de canalizare și epurarea apelor menajere – Introducerea sistemului de alimentare cu gaze naturale , construire grădiniță cu program prelungit, construire After School – reabilitarea Căminelor Culturale din satele Râmești și Ușurei, înființarea unui compartiment în cadrul primăriei pentru realizarea proiectelor cu fonduri europene, Înființarea unui cămin de bătrâni, înființarea unui Serviciu de Evidența Populației, înființarea unei piețe agro-alimentare, înființarea unui complex de agrement, cu piscină, terenuri de sport cu gazon sintetic, parc și loc de joacă, înființarea unui centru de colectare a legumelor și fructelor pentru independența economică a comunei,

Totodată se are în vedere înființarea serviciului de salubrizare, înfințarea sistemului de supraveghere video în localitate, ca prevenție a infracționalității, crearea unui Centru de permanență, dotat cu ambulanță, pentru urgențele medicale ale comunității, stimularea tinerelor familii, pentru noi născuți, prin acordarea unor bonificații, acordarea burselor școlare elevilor merituoși, precum și a celor defavorizați, identificarea de terenuri în vederea concesionării de terenuri tinerilor căsătoriți pentru construcția de locuințe, programe și strategii de susținere a activităților sportive, promovarea activităților culturale și a tradițiilor şi nu în ultimul rând facilități fiscale pentru agenții economici

loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *