Ce deosebeşte un absolvent de liceu teoretic de un absolvent de liceu tehnologic?

Este un articol care sper să lămurească anumite nedumeriri ale părinţilor şi elevilor absolvenţi ai clasei a VIII-a şi care sper să-i ajute să se hotărască spre ce tip de liceu se vor îndrepta.

Înainte de toate trebuie să precizăm că sistemul  nostrum de învăţământ este organizat pe 3 filiere: TEHNOLOGICĂ, TEORETICĂ şi VOCAŢIONALĂ, iar lămuririle vor fi legate de specializările din cadrul filierei Tehnologice.

Absolvenţii unei calificări de liceu din cadrul acestei filiere, pot, înainte de examenul de bacalaureat, să mai susţină un examen numit examen de certificare a competenţelor profesionale, nivel 4 de calificare. Promovarea acestui examen înseamnă că elevul respectiv a dobândit competenţe profesionale ce vor fi materializate printr-un CERTIFICAT. Nivelul acestor competenţe dobândite se apreciază prin intermediul calificativelor: excelent, foarte bine, bine, satisfăcător, acordate în funcţie de punctajele obţinute de fiecare elev, pentru proba practică şi proba orală.

Altfel spus, absolvenţii unei calificări profesionale, obţin şi o diplomă de calificare într-un domeniu de specialitate, ceea ce nu se poate spune despre absolvenţii de liceu teoretic, cu excepţia celor de la specializarea matematică-informatică.

Iată, deci, un argument şi un motiv extrem de important, menit a fi luat în seamă de absolvenţii clasei a VIII-a, dar şi de părinţii acestora, pentru alegerea şcolii, profilului şi calificării. 

Cum se poate obţine acest certificat şi în ce constă examenul de certificare a competenţelor profesionale?

Începând cu acest an şcolar, a apărut noi acte normative care reglementează examenul de certificare a competenţelor profesionale, respectiv OMEN nr. 4434 şi 4464 din 29 august 2014. Primul dintre ele se referă la Metodologia  de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, iar cel de al doilea cuprinde calendarul de desfăşurare a acestui examen.

Conform art. 19 din acestui act normativ, “ Examenul de certificare a absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, constă într-o probă practică – realizarea unui proiect pe durata ultimului semestru de pregătire – și o probă orală – prezentarea și susţinerea proiectului.”

În continuare, la art.  20. – al. (1) “Proba practică constă în realizarea unui proiect care are ca scop evidenţierea activităţii specifice, în funcţie de tema proiectului, a unităţilor de competenţe tehnice generale, a unităţilor de competenţe tehnice specializate și a celor cheie, semnificative pentru demonstrarea, în situaţia de examen de certificare, a dobândirii calificării respective. Prin executarea de către candidat a proiectului cu durata de un semestru, pe parcursul perioadei sale de formare, și prin susţinerea orală a proiectului în situaţia de examen sunt vizate competenţe specifice calificării, conform standardului de pregătire profesională”.

La al. (3) al aceluiaşi articol găsim reglementări referitoare la proba orală,şi anume: “Proba orală de susţinere a proiectului, este parte componentă a examenului de certificare și are scopul demonstrării de către candidat, în situația de examen, cu ajutorul unor competenţe-cheie, prevăzute în standardul de pregătire profesională (de exemplu, comunicarea orală), într-un mod integrat, a conţinutului proiectului.”

Pentru toate calificările filierei Tehnologice, aceste examene de certificare, se desfăşoară între 2-5 iunie 2015, motiv pentru care urăm succes tuturor elevilor.

prof.Manea-Scorţaru Rodica,

purtător de cuvânt al Colegiului de Silvicultură şi Protecţia Mediului, Râmnicu  Vâlcea

2 comments

 • Staicu Gabriela

  COLEGIUL DE SULVICULTURĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI RM. VÂLCEA – PLAN DE ŞCOLARIZARE 2015-2016
   Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
   Tehnician hidro-meteorolog
   Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
   Tehnician proiectant CAD (Computer Aided Design = Proiectare / Desenare Asistată de Calculator)
   Tehnician în transporturi
   Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare.
   Tâmplar universal (Învăţământ profesional de 3 ani

 • Adrian

  Am terminat acum 5 an in urma avand ca prof.Manea-Scorţaru Rodica cu profilul tehnician ecolog si pot spune ca pana acum aceasta calificare nu mi-a folosit la nimic.Nu sunt locuri de munca disponibile pentru aceasta calificare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *