POT CE POȚI ȘI TU, ANGAJEAZĂ-MĂ! Ziua de 3 decembrie este ziua internațională a persoanelor cu dizabilități

  Sub egida POT CE POȚI ȘI TU, ANGAJEAZĂ-MĂ!, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă marchează “Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități” prin organizarea la nivel național a unor evenimente care să asigure atât dialogul dintre factorii care pot contribui la ocuparea forței de muncă din rândul persoanelor cu dizabilități, cât și activități specifice bursei locurilor de muncă.   […]

» Read more

ANUNT

COMUNA MUEREASCA anunta elaborarea primei versiuni a                              PLAN URBANISTIC GENERAL si REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  pentru COMUNA MUEREASCA, JUDETUL VALCEA si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la: – sediul PRIMARIEI MUEREASCA la adresa  COMUNA MUEREASCA,                         STR. PRINCIPALA, NR. 265, JUDETUL VALCEA, zilnic intre orele 8-16; – sediul APM […]

» Read more

APAVIL S.A. ANUNŢ privind scoaterea la concurs a 2 posturi de electrician la Serviciul Mecano-Energetic

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  04.01.2019  ora 12.00, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5. Concursul constă în  probă scrisă, interviu și probă practică care se vor desfășura la Sectorul Stație Epurare  Ape Uzate Rm. Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr.23, Rm. Vâlcea. Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul […]

» Read more

APAVIL S.A. ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi: 2 posturi de electrician la Serviciul Mecano-Energetic

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: Condiţii generale Să deţină cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul în România; Să cunoască limba română, scris și vorbit; Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale; Să deţină capacitate deplină de exercițiu; Să deţină […]

» Read more

ANUNT PUBLIC LA SOLICITAREA AVIZULUI DE GOSPODARIRE A APELOR

Primaria Comunei Voineasa, cu sediul in comuna Voineasa, str. I.G. Duca, nr. 98, jud. Valcea, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului de gospodarire a apelor pentru investitia: “Planul Urbanistic General al comunei Voineasa, jud. Valcea”. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare sau care intentioneaza sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa la […]

» Read more

Primăria Glavile licitează un spaţiu de birouri

ROMÂNIA JUDEŢUL VÂLCEA PRIMĂRIA COMUNEI GLĂVILE Tel/fax:0250/764023;e-mail: primariaglavile@yahoo.com ,,Comuna Glăvile organizează licitație publică în baza HCL nr. 35/2018 pentru închirierea unui spațiu  cu destinația de sediu birou,  în suprafață de 58 mp (aria suprafeţei desfășurate + spaţiu aferent cotei indivize din spaţiile comune – hol), situat în incinta sediului Dispensarului medical Glăvile, etaj I.                                                Licitația are loc în data […]

» Read more

Anunt 1 – depus la APM odata cu notificarea:

COMUNA MUEREASCA  anunta elaborarea primei versiuni a PLAN URBANISTIC GENERAL si REGULAMENT LOCAL DE URBANISM pentru                               COMUNA MUEREASCA, JUDETUL VALCEA si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la: – sediul PRIMARIEI MUEREASCA  la adresa  COMUNA MUEREASCA, STR. PRINCIPALA, NR. 265, JUDETUL VALCEA zilnic intre orele 8-16; – sediul APM […]

» Read more

Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Alunu Sat Igoiu, comuna Alunu, județul Vâlcea scoate două posturi la concurs

Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Alunu, cu sediul în loc Alunu, sat Igoiu, jud.Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale de execuție vacante: Economist ½ norma în cadrul Compartimentului Contabilitate ; Mecanic, în cadrul Compartimentului Apă-Canalizare.   Condiții specifice:   Economist ½ norma – nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu […]

» Read more

ANUNT PUBLIC LA SOLICITAREA AVIZULUI DE GOSPODARIRE A APELOR

Primaria Comunei Voineasa, cu sediul in comuna Voineasa, str. I.G. Duca, nr. 98, jud. Valcea, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului de gospodarire a apelor pentru investitia: “Planul Urbanistic General al comunei Voineasa, jud. Valcea”. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare sau care intentioneaza sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa la […]

» Read more

ANUNȚ

        Primăria comunei Voicesti  din județul Valcea , cu sediul în comuna Voicesti , organizează în data de  26.11.2018 , ora 10,00, concurs de recrutare, pentru ocuparea postului  vacant de: deservent tractor . Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau […]

» Read more
1 4 5 6