Primăria Glavile licitează un spaţiu de birouri

ROMÂNIA JUDEŢUL VÂLCEA PRIMĂRIA COMUNEI GLĂVILE Tel/fax:0250/764023;e-mail: primariaglavile@yahoo.com ,,Comuna Glăvile organizează licitație publică în baza HCL nr. 35/2018 pentru închirierea unui spațiu  cu destinația de sediu birou,  în suprafață de 58 mp (aria suprafeţei desfășurate + spaţiu aferent cotei indivize din spaţiile comune – hol), situat în incinta sediului Dispensarului medical Glăvile, etaj I.                                                Licitația are loc în data […]

» Read more

Anunt 1 – depus la APM odata cu notificarea:

COMUNA MUEREASCA  anunta elaborarea primei versiuni a PLAN URBANISTIC GENERAL si REGULAMENT LOCAL DE URBANISM pentru                               COMUNA MUEREASCA, JUDETUL VALCEA si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la: – sediul PRIMARIEI MUEREASCA  la adresa  COMUNA MUEREASCA, STR. PRINCIPALA, NR. 265, JUDETUL VALCEA zilnic intre orele 8-16; – sediul APM […]

» Read more

Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Alunu Sat Igoiu, comuna Alunu, județul Vâlcea scoate două posturi la concurs

Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Alunu, cu sediul în loc Alunu, sat Igoiu, jud.Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale de execuție vacante: Economist ½ norma în cadrul Compartimentului Contabilitate ; Mecanic, în cadrul Compartimentului Apă-Canalizare.   Condiții specifice:   Economist ½ norma – nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu […]

» Read more

ANUNT PUBLIC LA SOLICITAREA AVIZULUI DE GOSPODARIRE A APELOR

Primaria Comunei Voineasa, cu sediul in comuna Voineasa, str. I.G. Duca, nr. 98, jud. Valcea, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului de gospodarire a apelor pentru investitia: “Planul Urbanistic General al comunei Voineasa, jud. Valcea”. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare sau care intentioneaza sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa la […]

» Read more

ANUNȚ

        Primăria comunei Voicesti  din județul Valcea , cu sediul în comuna Voicesti , organizează în data de  26.11.2018 , ora 10,00, concurs de recrutare, pentru ocuparea postului  vacant de: deservent tractor . Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau […]

» Read more
1 4 5 6