Călimăneşti se numără printre puţinele oraşe din Europa, încălzite cu apă geotermală

Călimăneşti- Căciulata se numără printre puţinele oraşe din România şi din Europa unde agentul termic vine direct de sub pământ, vorbim de apa geotermală. Acest agent termic este folosit de 95% dintre unităţile economice (structuri turistice cu precădere), de toate blocurile de locuinţe şi o parte din case.

Primăria doreşte să extindă acest sistem, mai ales în scop turistic, de aceea a demarat procedurile pentru înfiinţarea unei sonde la Seaca.

Un proiect aflat pe agenda de lucru a echipei Primăriei orașului Călimănești este cel privind “Creșterea producției de energie din resurse geotermale prin realizarea/modernizarea capacităților de producție și a rețelelor de transport – distribuție a energiei termice din energie geotermală”.

Proiectul este propus spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 6 – Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon. Valoarea totală a investiției este de 71.384.638,54 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzate de arderea combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice, stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabile, nepoluante, reducerea cantității de combustibil utilizat și reducerea costurilor financiare cu energia termică.

Prin implementarea acestei investiții se urmărește: Modernizarea sistemului de producere și transport al energiei termice în localitatea Călimănești și realizarea unui sistem de producere și distribuție a anergiei termice în localitatea Seaca.

În cadrul proiectului se dorește implementare unei soluții de furnizare a energiei termice pentru încălzire în sistem centralizat, utilizându-se surse regenerabile de energie mai puțin exploatate, respectiv energie geotermală, având în vedere potențialul ridicat pe raza orașului Călimănești. Este vorba despre modernizarea centralei existente și dotarea acesteia cu instalații și echipamente noi și performante, realizarea unor foraje de extracție a apei geotermale și de injecție a apei geotermale uzate termic, realizarea conductelor de transport a apei geotermale și realizarea unei rețele de distribuție a energiei termice.

Investiția preconizată se referă la: realizarea a două foraje de extracție a apei geotermale, realizarea a două puncte termice și echiparea acestora cu utilaje și echipamente tehnologice, realizarea unei rețele de transport a agentului termic în vederea interconectarii cu rețeaua existentă, realizarea unei rețele de transport a agentului termic de la foraj la punctul termic și realizarea lucrărilor de reparații la punctele termice existente și înlocuirea cazanelor ce utilizează gaze naturale cu schimbătoare de căldură.

Proiectul va avea în vedere: două foraje de extracție a apei geotermale, două puncte termice și echiparea acestora cu utilaje și echipamente tehnologice, 1,7 km rețea de transport a agentului termic, două schimbătoare de caldură ce înlocuiesc cazane pe gaze naturale.

One comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *