ANUNȚ CONCURS

 Primăria Comunei Măciuca, cu sediul in comuna Măciuca, sat. Oveselu, nr.71, județul Vâlcea, organizează  concurs pentru ocuparea a (2) doua  posturi contractuale  de execuție vacante pe durata nedeterminata conform H.G nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

  1. Denumirea posturilor:
  2. consilier I, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Compartimentul registru agricol;
  3. muncitor calificat (fochist), din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 

  1. Condiţiile specifice participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt:
  2. Condiții specifice in vederea participarii la concurs si a ocuparii funcţiei contractuale de consilier I :

 

– studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul stiințe administrative sau stiinte economice;

– cunoștințe de utilizare PC;

– condiții de vechime  – fara vechime.

  

  1. Condiți specifice in vederea participarii la concurs si a ocuparii funcţiei contractuale de muncitor calificat (fochist):

– absolvent liceu  cu diploma de bacalaureat;

– posesor permis de conducere categoria B;

– curs de calificare în meseria de fochist;

– autorizaţie de fochist atestat I.S.C.I.R;

– condiții de vechime  – fara vechime.

III. Concursul se va desfasura la sediul primariei comunei Măciuca, conform calendarului urmator:

–  23 august 2019, ora 10.00 –  proba scrisa;  

–  27 august 2019, ora 10.00 – proba  interviu.   

  1. În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a, respectiv pana la data de 13 august 2019, ora 16.00, candidaţii depun la sediul Primăriei Comunei Măciuca dosarele de inscriere la concurs.

 

   Bibliografia si documentele pentru intocmirea dosarului de concurs se afiseaza la sediul Primariei Comunei Măciuca, judetul Valcea si pe site-ul Primariei Comunei Măciuca www.primaria-maciuca.ro.

   Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Măciuca, persoană de contact: Secretar, Nicolescu Cristina telefon: 0250/769706, fax: 0250/769706

E-mail : maciuca@vl.e-adm.ro.

PRIMAR

MĂRCOIANU MUGUREL

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *