ANUNT

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Gușoeni, cod fiscal 2573845, comuna Gușoeni, sat Gușoeni, str. Principală nr. 1, județul Vâlcea, telefon 0250/764.102, fax 0250/764.102, e-mail: gusoeni@vl.e-adm.ro.

  1. Comuna Gușoeni invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabil pentru domeniul activități și programe sportive.
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul activități și programe sportive este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
  3. Suma alocată din bugetul local pentru anul 2023 este de 90.000 lei.
  4. Durata proiectelor: până în data de 31.12.2023.
  5. Data și ora-limită pentru depunerea propunerilor de proiect 02.05.2023, ora 16.00.
  6. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: comuna Gușoeni, sat Gușoeni, Str. Principală nr. 1, județul Vâlcea.
  7. Documentația pentru elaborare și prezentarea propunerii de proiect poate fi găsită pe site-ul www.gusoeni.ro.
  8. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către Comisia de evaluare în perioada 03.05.2023-04.05.2023.

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 59 /29.03.2023.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *