Activitate intensă la Apavil S.A. – “Centru Vest”

APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 11 – 15 noiembrie 2019 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD De 25din comuna Păușești -satele Barcane, Cernele și Buzdugan Luncă, comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos, comuna Pietrari – satul Schit, comuna Mihăești – satul Govora Sat și orașul Băile Govora – strada Pieței; rețeaua PEHD Dn 90: comuna Mihăești – satul Scărișoara. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satul Ciorăști și comuna Cernișoara – satul Modoia.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a curățat și decolmatat drenul adiacent Stației de captare, tratare pompare și distribuție apă Șirineasa;
 • s-a curățat și decolmatat barajul de captare Râmești;
 • s-au efectuat lucrări de reparații la rezervorul de acumulare apă Rotărești, comuna Nicolae Bălcescu;
 • s-a efectuat igienizarea Stațiilor de repompare apă menajeră din comuna Bunești – satul Bunești, comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus și comuna Șirineasa – satul Ciorăști;
 • s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Răpănești;
 • s-a înlocuit conducta PEHD D110 la rețeaua de apă potabilă și s-au executat 16 branșamente pe strada Măgura, orașul Horezu;
 • s-au executat branșament apă potabilă PEHD D25 și racord canalizare PVC D160 în satul Armășești, comuna Cernișoara;
 • s-au executat lucrări înlocuire branșament apă potabilă pe strada Nicolae Bălcescu, orașul Horezu;
 • s-au executat branșamente noi în comuna Păușești – satul Șerbănești și comuna Mihăești – satul Gurișoara;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 

 

loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *