Actele de succesiune se fac gratuit în comuna Făureşti, unde au fost eliberate peste 11.000 de cărţi funciare

Făurești este prima comună din județul Vâlcea și a 38-a la nivel național, care a încheiat oficial proiectul de cadastru gratuit, desfășurat prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF ) 2015-2023.

Comuna măsoară 2.970 de hectare, iar lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară au început în luna martie 2015.

Așadar, aproape 11.000 de cărți funciare au fost eliberate gratuit pentru proprietarii imobilelor din comuna Făurești, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF ) 2015-2023. Propietarii imobilelor din comuna Făurești  primesc 10.974 de cărți funciare eliberate gratuit.

În baza acestui proiect, până la această oră 30 de proceduri privind taxa de succesiune au fost iniţiate. Acestea se fac gratuit, cu condiţia ca persoana să fi decedat până în septembrie 2017.

Etapele pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, ulterior deschiderii noilor cărți funciare pe numele defuncților, sunt următoarele:

 sesizarea de către oficiile teritoriale a Camerelor Notarilor Publici în a căror rază teritorială defuncții și-au avut ultimul domiciliu, în baza: cererii însoțite de un centralizator ce cuprinde mențiuni despre numele, prenumele și datele de identificare ale defunctului și despre faptul că imobilele au făcut obiectul înregistrării sistematice; anexa nr. 24 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006, pusă la dispoziția OCPI competent de către secretarul primăriei, care conține toate datele de identificare ale succesibililor; certificatul de deces, copie, sau un extras de uz oficial de la registrul de stare civilă; extrasul de carte funciară pentru informare;  copii ale actelor de proprietate ale defunctului.  verificarea de către Camera Notarilor Publici în Registrul de evidență a procedurilor succesorale în vederea repartizării unui notar public din cadrul acesteia, potrivit procedurii stabilite de către președintele Camerei; înregistrarea dezbaterii procedurii succesorale în evidențele biroului notarului public și stabilirea termenului de dezbatere a succesiunii;  întocmirea/eliberarea certificatului de moștenitor de către notarul public și înaintarea acestuia împreună cu factura privind onorariul notarial oficiului teritorial în a cărui rază teritorială se află imobilele în vederea înscrierii în cartea funciară a certificatului de moștenitor și achitării onorariului notarial în cuantum de 250/autorul succesiunii“, spune primarul Marius Irimia

loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *