A N U N Ț

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, județul Vâlcea cu sediul în comuna Amărăști, sat Amărăști, str. Calea Haiducilor, nr. 164,  județul Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată de Contabil, Casier, Muncitor calificat/mecanic, Muncitor calificat/instalator/laborant din cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aflat în subordinea Consiliului Local al Comunei Amărăști, județul Vâlcea

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3  al Regulemantului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 

 • Pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de Contabil în cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, trebuie îndeplinite următoarele condiții minimale de studii:

           Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice / studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat pe Filiera teoretică – Profil Real – Specializarea Matematică-informatică sau Filiera tehnologică – Profil servicii – Specializarea economică. Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul. Durata normală a timpului de lucru este de 4h/zi, 20h/săptămână.

 

 • Pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de Casier în cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, trebuie îndeplinite următoarele condiții minimale de studii:

            Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat. Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.  Durata normală a timpului de lucru este de 4h/zi, 20h/săptămână.

 

 • Pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de Muncitor calificat / mecanic în cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, trebuie îndeplinite următoarele condiții minimale de studii:

Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat/ studii generale; Cursuri absolvite cu certificat de calificare în domeniul de specialitate (diploma de bacalaureat în domeniul de specilizare se echivalează cu certificatul de absolvire). Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul. Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, 40h/săptămână.

 

 • Pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de Muncitor calificat / instalator / laborant în cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, trebuie îndeplinite următoarele condiții minimale de studii:

Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat / studii generale; Cursuri absolvite cu certificat de calificare în domeniile de specialitate (diploma de bacalaureat în domeniul de specilizare se echivalează cu certificatul de absolvire). Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul. Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, 40h/săptămână.

 1. C. TIPUL PROBELOR DE CONCURS:
 • Selecția dosarelor
 • Probă scrisă
 • Interviu

 

 1. ORGANIZAREA CONCURSULUI:
  Organizarea şi desfăşurarea concursului are loc la sediul Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, satul Amărăști, str. Calea Haiducilor, nr. 164, județul Vâlcea, după următorul calendar:

– Depunerea dosarelor de înscriere – 25.11.2021 – 13.12.2021

– Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 16.12.2021

– Proba scrisă – 20.12.2021 ora 09:00
– Interviu – 21.12.2021  ora 10:00

 1. DOSARUL DE CONCURS:
  • Dosarele de înscriere se pot depune în perioada 25.11.2021 – 13.12.2021 (în intervalul orar 9 – 15) la sediul Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, respectiv în comuna Amărăști, satul Amărăști, str. Calea Haiducilor, nr. 164, jud. Vâlcea.

 

 1. DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE DOCUMENTELE PREVĂZUTE la art. 6 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Mai multe detalii privind condițiile specifice, dar și bibliografia de concurs, se pot obține la sediul Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști, județul Vâlcea, persoană de contact: Bercea Alexandra, tel: 0250764022; fax: 0250764045, mobil: 0760243702, e-mail: serviciulpublic.amarasti@gmail.com.

 

 

Șeful Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Amărăști,

 

Eleodor MELINTE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *