3 parcuri, 2 ştranduri dar şi un lac de pescuit vor fi amenajate în Galicea, Olanu şi Nicolae Bălcescu

Strategia de Dezvoltare a Asociației Grupul Local de Pescuit „Lotru – Olt Mijlociu” îşi propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a teritoriului prin valorificarea resurselor pe care le deţine.

Viziunea Strategiei este ca, până în anul 2023, dezvoltarea zonei pescăreşti şi de agrement  să fie canalizată spre fructificarea avantajelor oferite de resursele locale legate de pescuit şi acvacultură astfel încât să determine un aport semnificativ atractivităţii generale a teritoriului şi a regiunii şi să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale comunităţilor locale.

Strategia a urmărit realizarea unui diagnostic din punct de vedere al sectorului pescăresc al zonei vizate, cât mai realist și cuprinzător. Cu ajutorul acestui diagnostic au putut fi identificate principalele puncte forte, puncte slabe, a oportunităților și a amenințărilor ce caracterizează zona.

Acestea au fost punctele de plecare pentru conceperea măsurilor propuse spre implementare pentru a revitaliza tradițiile pescărești pierdute și pentru a stimula economia locală. Se dorește încurajarea întreprinderii de noi activități economice relaționate cu pescuitul și în ajutorul pescarilor, având la bază resursele teritoriale disponibile și cu grijă față de mediu.

Strategia îşi propune să contribuie la o mai bună conştientizare locală a caracterului pescăresc al teritoriului şi să transmită comunităţilor locale imaginea reală a potenţialului de dezvoltare al sectorului. Astfel, prin implementarea Strategiei propuse, se preconizează că, până în 2023, Zona Pescărească „Lotru – Olt Mijlociu” îşi va asuma un model de dezvoltare bazat pe fructificarea potenţialului pescăresc al teritoriului şi va crea cadrul necesar unei dezvoltări durabile.

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare a Asociației Grupul Local de Pescuit „Lotru-Olt Mijlociu” constă în dezvoltarea echilibrată a teritoriului, reducerea disparităților și valorificarea potențialului teritorial prin promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor interioare, dependente de pescuit şi acvacultură, inclusiv diversificarea, aferente localităţilor: Rm. Vâlcea, Călimăneşti, Băbeni, Dăeşti, Budeşti, Mihăeşti, Galicea, Olanu, Drăgoeşti şi Nicolae Bălcescu.

În cadrul unui parteneriat cu Grupul Local de Pescuit ”Lotru-Olt Mijlociu”, comuna Galicea a reuşit un proiect care vizează înființarea în localitate a unui parc, un complex turistic şi a unui ştrand.

Primarul Ion Năfliu spune că ”este un proiect de amploare și se pretează foarte bine în Galicea. Avem locația potrivită pentru un asemenea proiect și putem valorifica natura. Avem deltă, faună și se poate pescui. Acest proiect odată realizat, ar îmbunătăți considerabil calitatea vieții din această zonă, atât din punct de vedere socio-economic cât și ambiental. Plus de asta, în tot județul, nu există un asemenea obiectiv. Malurile Oltului și delta care s-a creat aici arată spectaculos, iar turismul s-ar dezvolta rapid. De asemenea, dorim să ajutăm și pescarii din localitate, pentru că și-au înființat o asociație și, de aceea, am propus și alte modele de proiecte pentru piscicultură.”, a menționat primarul Ion Năfliu.

La Olanu, pe lângă parc, piscină şi complex turistic se va amenaja şi un lac de pescuit.

Primarul Ion Anghel consideră că era „momentul ca localităţile din bazinul Oltului să exploateze acest potenţial agro-turistic. În jurul complexului vom concesiona terenuri pentru cei care vo să amenajeze restaurante cu specific pescăresc, pensiuni etc”

La Nicolae Bălcescu tot prin FLAG va fi amenajat cel mai mare parc din mediul rural întins pe 8000 de metri pătraţi. Un parc care va avea alei, iluminat, vegetaţie ornamentală, locuri de joacă, locuri pentru şah, care va fi astfel cel mai important obioectiv din zona centrală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *