Vibrant omagiu în cuget şi-n simţiri pentru Întâiul Cârmaci al Judeţului

„La mulţi ani, fiu iubitor, fiu al marelului popor. Să ne trăieşti mult şi bine c-a avem mare nevoie de tine. Vâlcea te iubeşte şi cu drag azi te sărbătoreşte”.

 

Poem Omagial dedicat celui dintâi cârmaci al Judeţului Vâlcea:

Zece intamplari ciudate si o minune
Te-au adus in Sală 10
10 pictori se tot mira
Cat este alegerea ta de frumoasă
10 zile
Trec absurde
Nu stiu, nu stiu, cum nu stiu, pe unde nu stiu
10 vieti de-aș avea as vota cu tine
Tot ar fi putine

2 stele
Paralele
Sate lacrimi innodate si
Lumina din comune
Pentru tine toate

4 prinţi 3 castele
Ape lanuri fermecate si
Tot ceruri peste ele
Pentru tine toate

7 zane
Toate bune (rău!)
Licurind sperante-n noapte si
Piticii din PNL
Pentru tine toate

9 pesedei
In faptul serii
O potcoava sus departe si
Comorile din suflet
Pentru tine toate

de Adrian Băunescu

Cu cele mai alese sentimente de profundă dragoste, stimă şi preţuire, vă rugăm să ne permiteţi, mult stimate şi iubite domnule Constantin Rădulescu, să ne unim în gând cu judeţul şi să vă adresăm din Vâlcea străbună, la aniversarea zilei dumneavoastră de naştere şi a peste 25 de ani de glorioasă activitate politică, cele mai calde şi respectuoase felicitări, împreună cu urarea fierbinte de multă sănătate şi viaţă îndelungată, de nesecată putere de muncă, spre binele şi prosperitatea Vâlcii capitaliste, spre ridicarea ei în glorie şi măreţie, pe cele mai luminoase culmi ale social democraţiei şi umanismului. 
Sărbătorind în strânsă unitate şi cu impresionantă însufleţire ziua de naştere şi strălucita dumneavoastră activitate politică, noi cu toţii dăm expresie admiraţiei profunde, preţuirii şi nemărginitei recunoştinţe faţă de cel mai iubit şi respectat fiu al judeţului, faţă de dumneavostră, mult stimate şi iubite preşedinte Rădulescu, omul pe care poporul l-a ales să-i conducă destinele într-o perioadă crucială din istoria sa şi care în funcţiile de supremă răspundere ce i-au fost încredinţate, a dovedit cu strălucire că este suflet din sufletul neamului, ca nimic nu-i este mai scump decât gloria şi măreţia judeţului, independenţa şi suveranitatea lui, bunăstarea şi fericirea oamenilor muncii de la orase şi sate. 
Înconjurându-vă cu cele mai alese sentimente, concentrăm în urările pe care vi le adresăm din toată inima şi cu toată dragostea, admiraţia şi respectul nostru profund, faţă de dumneavostră, mult stimate şi iubite domnule Rădulescu, strălucit erou între marii eroi ai istoriei noastre judeţene, evocăm cu imensă bucurie şi mândrie patriotică proeminenta personalitate şi glorioasa dumneavoastră activitate de făuritor al celei mai înălţătoare epoci din istoria noastră judeţeană, conducător înţelept şi vizionar al amplului proces de edificare a Vâlcii spre capitalims. Erou al păcii, prieteniei, moartea scandalului, inimă caldă în ger,  şi al colaborării între toate partidele lumii. Pesediştii dar şi toţi oamenii muncii din judeţul Vâlcea, asemenea întregului nostru partid şi popor, exprimă şi de această dată cele mai profunde sentimente de mândrie patriotică pentru modul strălucit în care judeţul Vâlcea, dumneavoatră, mult stimate şi iubite preşedinte Rădulescu – personalitate proeminentă a epocii contemporane – contribuiţi la soluţionarea marilor probleme ale lumii, la instaurarea unei noi ordini economice internaţionale, a unui climat de înţelegere, colaborare şi cooperare între toate popoarele, pentru dezarmare şi pace, pentru triumful social democraţiei  şi capitalismului.
În acest moment sărbătoresc, în numele pesediştilor, al tuturor oamenilor muncii din judeţul nostru, vă adresăm din nou, mult stimate şi iubite domnule Rădulescu, cele mai vii mulţumiri pentru măreţele înfăptuiri obţinute sub strălucita dumneavoastră conducere şi pentru tot ce este proiectat să se înfăptuiască în viitor şi vă exprimăm recunoştinţa nemărginită pentru grija şi ajutorul neprecupeţit pe care ni-l acordaţi permanent, pentru uriaşa dumneavoastră contribuţie la făurirea Vâlcii moderne şi prospere de astăzi. LA MULŢI ANI! Mult iubite şi stimate domnule Constantin Rădulescu.

Programul zilei de marţi va cuprinde: Mesaje din partea agricultorilor din judeţ, mesaj din partea instituţiilor publice din Vâlcea, mesaje de felicitare din partea primarilor PSD dar şi de la unii PNL, daruri din suflet pentru suflet şi suflet pentru vot.

Un amplu spectacol omagial pe Stadionul 1 Mai, unde juniorii partidului vor face printr-o coregrafie de excepţie, scene din confruntările electorale cu liberalii, luptele asidue din campanii şi realizările din ultimele 6 luni (la peluze)

Caruri alegorice vor defila prin faţa sediului CJ Vâlcea, iar Teatrul Anton Pann va pune în scenă piesa Richard Inimă Caldă de Leu.

Seara se va încheia la Sala de Spectacole a CJ Vâlcea, unde se vor recita poezii, se vor evoca momente din istoria partidului la Vâlcea „De la FSN 1990, la PSD-ul de azi” . Vor lua cuvântul Gheorghe Maurer Mitaru, Paul Mizil Comânescu, Dumitru Radu Persu.

Parlamentarii PSD de Vâlcea vor expune primul raport de activitate ca un cadou nesperat pentru marele preşedinte de judeţ.

Se va lansa cu această ocazie şi cartea: „Moartea nu citeşte ziarul de scandal” şi vernisajul „Cum m-am lăsat de fumat chiştoace politice”, picturi ale lui Victor Stănculescu, salvat ca prin minune de acest Erou al Vâlcii.

Momentul cu adevărat înălţător şi plin de elocinţă va fi atunci când, sub bagheta magică a Andreei Marin, la capitolul Surprize Surprize, fostul coleg de bancă din parlament, Sorin Grindeanu, ajuns oarecum premier va sosi pe uşa din spate, direct de la Casa Albă….(lacrimi, urale, batiste!)

P.S.

Evident acesta este un pamflet.

Îi urăm preşedintelui CJ Vâlcea, Costi Rădulescu, la mulţi ani!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *