Victimele violului domestic pot fi consiliate la Centrul Social din Popeşti

Departe de a fi o problemă socială izolată, violenţa sexuală împotriva femeilor este răspândită în toată lumea în forme manifeste, dar şi latente, făcând parte din practicile sociale şi culturale şi căpătând, în acest fel, aspectul de „normalitate”.

În acest context, violul marital reprezintă o consecinţă a raporturilor de putere inegale care există între bărbaţi şi femei, astfel încât putem considera inegalitatea de gen o formă invizibilă de violenţă împotriva femeii. Astfel, s-au conturat o serie de teorii menite să analizeze cauzele fenomenului şi să explice dinamica manifestării.

Violul marital, ca formă a violenţei sexuale exercitată împotriva femeii, a fost şi este perceput ca un act aparţinând sferei normalităţii prin prisma tradiţiei patriarhale ce a influenţat şi sfera juridică. Din punct de vedere al invalidării legale, discuţia porneşte de la “contextul istoric care a generat stipularea existenţei unei astfel de situaţii într-un act legal.

 Susţinerea unanimă a dispensei, în contextul violului marital, s-a prefigurat la mijlocul secolului al 18-lea din cauza teoriei propuse de Blackstone care stipula inseparabilitatea, mai ales din punct de vedere fizic şi sexual a celor doi soţi. Potrivit teoriei, căsătoria îi anula femeii dreptul de a avea propria identitate pentru simplul motiv că devenea proprietatea soţului.

în societatea românească, agresivitatea masculină este un indicator al virilităţii iar confirmarea constantă a superiorităţii bărbatului este realizată prin intermediul etalării şi exprimării forţei faţă de parteneră. Iată de ce, distribuţia rigidă a rolurilor în funcţie de gen, reprezintă premisele care declanşează comportamentele de violenţă maritală împotriva femeii, astfel încât, agresorul dispune în permanenţă de justificări şi pretexte, iar victima găseşte explicaţii care să îi susţină ‘conservarea’ locului pe care îl are în societate. În condiţiile în care femeia acceptă şi îşi asumă rolul impus de societate, relaţiile de familie se desfăşoară într-un climat armonios, fără ca nici unul dintre cei doi parteneri să se considere victime ale unei forme de violenţă domestică.

În comuna Popeşti, într-.un mediu rural a apărut astfel primul Centru care oferă consultanţă şi consiliere în cazul violului domestic printre altele. Este un pas important pentru emanciparea socială şi pentru ca femeia să înţeleagă foarte bine, chiar dacă este soţie, că are aceeaşi demnitatea pe care a avut-o şi înainte de a intra în căsătorie.

Acest Centrul Multifincţionalde Servicii Sociale Popeşti este un proiect realizat din fonduri europen în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3 “Îmbuntăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, pentru care a semnat Contractul de finanţare nerambursabila nr. 3746/05.07.2013 impreuna cu Autoritatea de Management – Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice si Organismul Intermediar POR – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.
Proiectul are o durata de implementare de 15 luni si o valoare totală a investitiei de 1.295.718,70 lei, din care valoarea eligibila este de 871.530,37 lei. Contribuţia Uniunii Europene este de 740.800,81 lei, a Guvernului României in cuantum de 320.648,96 lei, iar contribuţia Beneficiarului – comuna Popesti este de 234.268,93 lei.

Loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *