Vel stolnicul Constantin Răduleanu l-a adus în rândul boierilor Porţii pe boier Dumbrăvescu de Stoeneşti.

În timp ce mare sultan Ponta Magnificul s-a retras la Stanbul pentru o operaţie la genunchi, lăsând treburile imperiului în mâinile vizurilui Oprea Paşa Gabrielogu, în mica Valahie de Vâlcea, Roşeştii au început să prindă curaj, vel stolnicul Răduleanu reuşind să păcălească pe vel logofătul Buican, luându-l pe boierul Dumbrăvescu, mare ispravnic de Stoeneşti în rândul boierilor cu iubire pentru Înalta Poartă.

De fapt la Gălbeneşti se remarcă o oarecare relaxare sau mai degrabă o depresie, după ce la ultima bătălie dintre imperiul împăratului Klaus I-ul şi osmalâii lui Magnificul, oastea apuseană a fost nevoită să se retragă, fiind compleşită de numărul mare al otomanilor, ajutaţi de grecoteiul Tăriceanu, fost conte apusean dar convertit la islam după ce aflase că la musulmani este liber la mai multe cadâne. Deşi apusenii au încercat prin iscoade împărăteşti să-la atragă de partea lor, pe vizirul Oprea Paşa Gabrielologu, marele dregător al Stanbulului nu a abjurat de la loialitatea faţă de sultan.

În tot acest timp, marele logofăt cum am spus, vel stolnicul Răduleanu Constantin a început o timidă muncă de convingere să-i atragă de partea boierilor porţii pe cei nedecişi încă. Astfel Dumbrăvescu, stăpân al moşiilor Stoneştiului şi alături de vechilul Chelcea şi alţi boiernaşi ai ţinutului Govorei au semnat firmanul cu loialitate pentru Poartă. Zona de la Stoeneşti astfel, până la marele comitat al Horezului devine un ţinut al Roşeştilui. După boierul Radi, vechi slujer al Roşeştilor şi boier de Buneşti, boier Toma al Costeştiului, boier Pearcu mare solnic de Tomşani, boier Dragu paharnic domnesc şi vechi boier al Roşeştilor de Măldăreşti, boier Romcescu, spătar al Slătioarei, boier Băluţă, fost paharnic al Gălbeneştilor, ajuns azi, slujer al Roşeştilor de Vaideeni, după marele dregător şi vistiernic Banacu, boier al Bărbăteştiului. Deci după această serie de boieri ai Porţii, singurii care au rămas supuşi imperiului lui Klaus I-ul pe această regiune a Valahiei de Vâlcea mai sunt doar comitele Horezului, Ilie von Fârtat şi hatmanul de Pietrari, vel Nicolae Moraru.

Nu ştim care va fi reacţia boierilor apuseni, Gălbeneştii, stăpâni ai ţinutului de nord şi care încercaseră o străpungere a a sudului, avându-l pe marele logofăt Dan Niţu pe domeniul coroanei de la Măciuca.

În concluzie lucrurile sunt complicate în mica Valahie neguvernată de Vâlcea pentru că nici la Roşeşti, lucrurile nu stau tocmai bine, pretendentul la domnie, os domnesc de pe vremea lui vodă Cîlea, Laurenţiu Bei Coca I-ul, aşteaptă momentul în care vel stolnicul Răduleanu va face primul pas greşit în faţa porţii….

Neagu Giuvara

Loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *