Ministrul Mediului sugerează că, „responsabilă” de întârzierea Autostrăzii Sibiu – Piteşti, ar fi Compania de Drumuri

În data de 29.03.2018 ANPM a transmis la CNAIR îndrumarul pentru realizarea raportului privind impactul aspra mediului, iar în data de 05.11.2018 CNAIR a depus la ANPM raportul privind impactul asupra mediului în cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Autostrada Sibiu- Pitești”.

În data de 07.11.2018:

Ø  a fost transmis la CNAIR SA anuntul public în vederea publicării în presă, afișării la sediile administrațiilor publice locale și pe site-ul CNAIR SA, privind informarea publicului cu privire la locațiile dezbaterilor publice și

Ø  au fost fixate locațiile dezbaterilor publice a raportului privind impactul asupra mediului în perioada 11-13 decembrie 2018, (menționăm că, dezbaterile publice se pot desfăşura după 30 de zile de la data afişării anunţului public de către titular conform prevederilor DIRECTIVEI 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului).

Precizăm că, ANPM a derulat cu celeritate procedura de reglementare pentru proiectul de investiție  „Autostrada Sibiu – Pitești” cu respectarea prevederilor directivelor europene transpuse în legislația națională.

Menționăm căANPM în termen de 20 de zile de la şedinţele de dezbatere publică:

    a) analizează comentariile/opiniile/observaţiile publicului interesat, dacă este cazul;

    b) transmite titularului proiectului formularul pe care acesta să-l completeze cu soluţii de rezolvare a problemelor semnalate de public, formularul astfel completat se constituie anexă la raportul privind impactul asupra mediului, dacă este cazul;

    c) completează lista de control a etapei de analiză a calităţii raportului;

    d) răspunde în termen de 10 zile de la comentariile/opiniile/observaţiile publicului interesat, dacă este cazul.

    După primirea completărilor solicitate, dacă este cazul, ANPM:

    a)  transmite membrilor CAT formularul completat;

    b) convoacă şi prezintă membrilor CAT lista de control aferentă etapei de analiză;

    c) definitivează lista de control;

    d) consemnează opiniile membrilor CAT privind calitatea raportului privind impactul asupra mediului şi asupra răspunsurilor la problemele formulate de publicul interesat şi stabileşte necesitatea unor eventuale completări/modificări ale RIM, dacă este cazul;

    e) comunică, în scris, titularului proiectului necesitatea completării/modificării RIM dacă este cazul;

    f) decide emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării acestuia.

  CNAIR SA depune completările solicitate, dacă este cazul.

  ANPM în termen de 15 zile de la luarea deciziei:

    a) comunică titularului decizia luată şi transmite acestuia anunţul public privind luarea deciziei;

    b) publică pe pagina de internet anunţul privind emiterea acordului de mediu și proiectul acordului de mediu.

    CNAIR SA are obligația în termen de 3 zile de la primirea anunţului să informeze publicul interesat.

    În lipsa observaţiilor publicului interesat după 5 zile de la afişarea anunţului public ANPM poate emite acordul de mediu

Graţiela Gavrilescu, Ministrul Mediului.

Loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *