ANUNȚ

        Primăria comunei Voicesti  din județul Valcea , cu sediul în comuna Voicesti , organizează în data de  26.11.2018 , ora 10,00, concurs de recrutare, pentru ocuparea postului  vacant de: deservent tractor . Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau […]

» Read more
1 4 5 6