Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA GLĂVILE titular al proiectului: “Asfaltare drumuri și ulițe de interes local în lungime totală de 13.50 km și construire poduri peste pârâul Olteanca în comuna Glăvile, județul Vâlcea” propus a fi amplasat in Comuna Glăvile, județul Vâlcea anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune  evaluarii […]

» Read more

ANUNŢ

Primăria Comunei Voiceşti organizează concurs în vederea ocupării funcţiei publice vacante de referent  ,clasa III , grad profesional asistent  , in cadrul Compartimentului administrare domeniu public şi privat  –Primăria Voiceşti, judeţul Vâlcea;           -dosarele se depun in termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial ; -proba scrisă va avea loc in data de […]

» Read more

Strigă zilnic după AJUTOR! O bunică bolnavă îşi creşte nepoţica singură. Cu pensia ei de 570 de lei nu poate face faţă cheltuielilor zilnice

Caz umanitar în București! Reporterul Mihai Căldăraru de la micnews.ro a fost sesizat de vecinii din bloc a acestei doamne, pentru a face o anchetă despre doamna Stegariu Manda, care îşi creşte cu drag nepoţica de doar un an și trei luni. Femeia este bolnavă, iar banii nu-i ajung nici pentru utilităţi şi medicamente, dar să mai crească şi nepoţica. Conform reporterului de la micnews.ro, doamna […]

» Read more

ANUNT ANGAJARE

Primaria comunei Copaceni, cu sediul in comuna Copaceni, organizeaza concurs de recrutare,pentru ocuparea postului contractual vacant de : consilier – registru agricol. Concursul se va organiza cu respectarea HG nr.286/2011. Conditiile de ocupare si depunerea dosarelor se pot solicita la sediul primariei Copaceni.

» Read more

ANUNȚ PROTEJARE APOMETRE

Pentru a preveni deteriorarea apometrelor, ca urmare a temperaturilor scăzute, vă recomandăm următoarele măsuri: – dacă apometrele sunt montate în cămine, asiguraţi-vă că acestea au capacul închis, nu lăsaţi capacul ridicat pentru aerisire nici pe timpul zilei; – dacă apometrele sunt montate în subsoluri sau pivniţe, recomandăm reducerea suprafețelor gurilor de ventilație pentru a menține temperatura peste limita de îngheț; […]

» Read more

POT CE POȚI ȘI TU, ANGAJEAZĂ-MĂ! Ziua de 3 decembrie este ziua internațională a persoanelor cu dizabilități

  Sub egida POT CE POȚI ȘI TU, ANGAJEAZĂ-MĂ!, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă marchează “Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități” prin organizarea la nivel național a unor evenimente care să asigure atât dialogul dintre factorii care pot contribui la ocuparea forței de muncă din rândul persoanelor cu dizabilități, cât și activități specifice bursei locurilor de muncă.   […]

» Read more

ANUNT

COMUNA MUEREASCA anunta elaborarea primei versiuni a                              PLAN URBANISTIC GENERAL si REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  pentru COMUNA MUEREASCA, JUDETUL VALCEA si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la: – sediul PRIMARIEI MUEREASCA la adresa  COMUNA MUEREASCA,                         STR. PRINCIPALA, NR. 265, JUDETUL VALCEA, zilnic intre orele 8-16; – sediul APM […]

» Read more

APAVIL S.A. ANUNŢ privind scoaterea la concurs a 2 posturi de electrician la Serviciul Mecano-Energetic

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  04.01.2019  ora 12.00, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5. Concursul constă în  probă scrisă, interviu și probă practică care se vor desfășura la Sectorul Stație Epurare  Ape Uzate Rm. Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr.23, Rm. Vâlcea. Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul […]

» Read more

APAVIL S.A. ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi: 2 posturi de electrician la Serviciul Mecano-Energetic

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: Condiţii generale Să deţină cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul în România; Să cunoască limba română, scris și vorbit; Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale; Să deţină capacitate deplină de exercițiu; Să deţină […]

» Read more

ANUNT PUBLIC LA SOLICITAREA AVIZULUI DE GOSPODARIRE A APELOR

Primaria Comunei Voineasa, cu sediul in comuna Voineasa, str. I.G. Duca, nr. 98, jud. Valcea, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului de gospodarire a apelor pentru investitia: “Planul Urbanistic General al comunei Voineasa, jud. Valcea”. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare sau care intentioneaza sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa la […]

» Read more

Primăria Glavile licitează un spaţiu de birouri

ROMÂNIA JUDEŢUL VÂLCEA PRIMĂRIA COMUNEI GLĂVILE Tel/fax:0250/764023;e-mail: primariaglavile@yahoo.com ,,Comuna Glăvile organizează licitație publică în baza HCL nr. 35/2018 pentru închirierea unui spațiu  cu destinația de sediu birou,  în suprafață de 58 mp (aria suprafeţei desfășurate + spaţiu aferent cotei indivize din spaţiile comune – hol), situat în incinta sediului Dispensarului medical Glăvile, etaj I.                                                Licitația are loc în data […]

» Read more

Anunt 1 – depus la APM odata cu notificarea:

COMUNA MUEREASCA  anunta elaborarea primei versiuni a PLAN URBANISTIC GENERAL si REGULAMENT LOCAL DE URBANISM pentru                               COMUNA MUEREASCA, JUDETUL VALCEA si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la: – sediul PRIMARIEI MUEREASCA  la adresa  COMUNA MUEREASCA, STR. PRINCIPALA, NR. 265, JUDETUL VALCEA zilnic intre orele 8-16; – sediul APM […]

» Read more

Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Alunu Sat Igoiu, comuna Alunu, județul Vâlcea scoate două posturi la concurs

Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Alunu, cu sediul în loc Alunu, sat Igoiu, jud.Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale de execuție vacante: Economist ½ norma în cadrul Compartimentului Contabilitate ; Mecanic, în cadrul Compartimentului Apă-Canalizare.   Condiții specifice:   Economist ½ norma – nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu […]

» Read more

ANUNT PUBLIC LA SOLICITAREA AVIZULUI DE GOSPODARIRE A APELOR

Primaria Comunei Voineasa, cu sediul in comuna Voineasa, str. I.G. Duca, nr. 98, jud. Valcea, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului de gospodarire a apelor pentru investitia: “Planul Urbanistic General al comunei Voineasa, jud. Valcea”. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare sau care intentioneaza sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa la […]

» Read more
1 3 4 5 6