ANUNT reluare licitatie publica

  Primaria orasului Balcesti , cu sediul în orasul Balcesti, str.Aleea Petrache Poenaru, nr.1 , judetul Valcea anunta reluarea în data de 21 februarie 2019, ora 11,00 a licitatiei publice pentru inchirierea urmatorului spatiu medical pentru desfasurarea de activitati medicale,  localizate in cadrul policlinicii Balcesti : Spatiu medical etaj aflat in domeniul public al localitatii, situat in cadrul Policlinicii orasului […]

» Read more

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

  APAVIL S.A., titular al proiectului  nr.9/2018 “ÎNLOCUIRE  REȚEA  APĂ POTABILĂȘI  BRANȘAMENTE”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Vâlcea:proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ÎNLOCUIRE  REȚEA  APĂ POTABILĂȘI  BRANȘAMENTE”, propus a fi amplasat în  judeţul Vâlcea, com Mihăești, str. Ferma 2, […]

» Read more

ANUNȚ PUBLIC

,, În scopul implementării proiectului „SISTEM – Babeni – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Băbeni “- cod MySMIS 114677, Primaria orașului Băbeni, judetul Valcea organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Băbeni, județul Vâlcea dupa cum urmeaza : 1.Expert evaluare si selectie planuri de afaceri- 3 […]

» Read more

ANUNT LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE

Pentru inchirierea unui spatiu in suprafata de 107,25 m.p.,aflat in incinta « Cladire- Dispensar Medical Uman », situat in comuna Otesani, judetulValcea, aflat in domeniul public al comuneiOtesani, cu destinatia de cabinet medical-medicina de familie.  Comuna Otesani, judetul Valcea, organizeaza la sediul Primariei Comunei Otesani, judetulValcea, in ziua de 22 februarie 2019, ora 12.00, licitatie publica deschisa cu strigare pentru inchirierea unui […]

» Read more

ANUNȚ PUBLIC

COMUNA MUEREASCA, cu sediul in COMUNA MUEREASCA, STR. PRINCIPALA, NR. 265, JUDETUL VALCEA, aduce la cunostinta publicului interesat ca pentru prima versiune a PLAN URBANISTIC GENERAL si REGULAMENT LOCAL DE URBANISM pentru COMUNA MUEREASCA, JUDETUL VALCEA decizia finala este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu . Aceasta decizie poate fi contestata in instanta.  

» Read more

ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

APAVIL SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “ÎNLOCUIRE  REȚEA  APĂ POTABILĂȘI  BRANȘAMENTE” propus a fi realizat în com Mihăești, str. Ferma 2, județul Vâlcea. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6 şi la sediul APAVIL SA  în zilele de luni-vineri, […]

» Read more

Cele mai bune dulapuri de arme sunt produse la Râmnicu Vâlcea, în cadrul Uzinei Mecanice

Uzina Mecanică din Râmnicu Vâlcea oferă o gama largă de dulapuri de arme ce permit păstrarea îin condiţii de siguranţă a armelor şi muniţiilor. Dulapurile se executa conform normelor specifice din tarile UE. Se realizează dulapuri conform normei germane VDMA 24992 clasa A si B, normei suedeze SS3492 sau normei daneze, Blue Skafor . Yalele utilizate sunt cu clasa de […]

» Read more

Anunt Plan Urbanistic General – comuna Muereasca

COMUNA MUEREASCA, cu sediul in COMUNA MUEREASCA, STR. PRINCIPALA, NR. 265, JUDETUL VALCEA, aduce la cunostinta publicului interesat ca pentru prima versiune a PLAN URBANISTIC GENERAL si REGULAMENT LOCAL DE URBANISM pentru COMUNA MUEREASCA, JUDETUL VALCEA, decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de […]

» Read more

APAVIL SA angajează încasatori cititori

Încasator cititor – 3 posturi în cadrul Serviciului Clienţi, zonele: 1 post – Călimăneşti; 1 post – Dragăsani; 1 post – Olăneşti ( zona Păuşeti Măglaşi ). Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: Condiţii generale Să dețină cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European […]

» Read more

APAVIL SA scoate la concurs două posturi de electrician

-2 posturi de electrician la Serviciul Mecano-Energetic Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: Condiţii generale Să deţină cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; Să cunoască limba română, scris și vorbit; Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale; Să […]

» Read more

APAVIL SA face angajări

SC APAVIL SA scoate la concurs a următoarelor  posturi in cadrul Sectorului Calimăneşti; – 2 posturi instalator;            – 1 post lăcătuş mecanic ;            – 1  post sudor ( electric, autogen, PE). Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: Condiţii generale: Să deţină cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau […]

» Read more

ANUNŢ LICITAȚIE

“Primăria  oraşului  Băbeni  anunţă  că  în  data  de  11.02.2019 , ora  1000, la  sediul  situat  în  oraşul  Băbeni , strada  Dragoş  Vrânceanu , nr. 171 , judeţul  Vâlcea , va   avea  loc  licitaţie  publică  deschisă  cu  strigare  privind  concesionarea  pe  o  perioadă  de  25 ani , cu posibilitatea  prelungirii  cu  acordul  Consiliului  Local  al  oraşului  Băbeni , a  bunului  imobil  […]

» Read more

RAR Vâlcea va avea în ianuarie program prelungit

Având în vedere că Guvernul României a declarat zilele de 24 şi 31 decembrie zile nelucrătoare, Registrul Auto Român nu va desfăşura activităţi cu publicul în zilele respective.   Acestea vor fi însă recuperate în luna ianuarie, când programul va fi prelungit, astfel:   În perioada 7 – 17 ianuarie, angajaţii RAR vor avea următorul program: 7 – 10 ianuarie, […]

» Read more

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

  COMUNA PIETRARI titular al proiectului: “Asfaltare drum vicinal Malul Alb, comuna Pietrari, judetul Valcea”,propus a fi realizat in Comuna Pietrari., judetul Valcea  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune  evaluarii adecvate, fara necesitatea parcurgerii celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de […]

» Read more

ANUNŢ

Comuna Voineasa cu sediul în sat Voineasa, str. I.Gh.Duca, nr. 98, judeţul Vâlcea, anunţă evaluarea primei versiuni a  Planului Urbanistic General si al Regulamentului local de urbanism şi declararea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la: – sediul Primăriei Comunei Voineasa la adresa str. I.Gh.Duca, nr. 98, judeţul Vâlcea, zilnic […]

» Read more
1 2 3 4 5 6