Biserica încăpâţânată: A ars de 10 ori dar de fiecare dată a renăscut din propria cenuşă

Biserica de lemn din Boroșești se află în localitatea Boroșești, comuna Sutești, județul Vâlcea.

Legenda spune că a ars de cel puţin 10 ori în 400 de ani şi tot de atâtea ori a fost refăcută.

Biserica, în forma sa actuală, a fost refăcută, după un nou incendiu, în anul 1896 și poartă hramul „Sfinții Voievozi”. Se distinge prin cele două turle, una peste pronaos și a doua peste naos, trăsătură introdusă la bisericile de lemn din zonă spre sfârșitul secolului 19, după modelul celor de zid. Biserica este înscrisă pe noua listă a monumentelor istorice

Istoria acestui lăcaș a fost schițată în pisania-cronică de peste intrare, în pridvor, și reține următoarele date și fapte: „Cu ajutorul lui Dumnezeu s-a construit aici, în satul Boroșești, o biserică de lemn cu hramul Sfinții arhangheli Mihail și Gavriil cu mult înainte de 1617″

Numai că timp de 200 de ani, mica biserica a fost arsă de 8 ori, dar oamenii s-au încăpâţânat de fiecare dată să o refacă.

Incendiul devastator a avut loc în timpul domniei lui Antonie Vodă din Popeşti, mai ales în timpul conflictelor acestuia cu Ghica Vodă. Biserica a fost total distrusă şi timp de 20 de ani nu a fost refăcută.

Unul din ultimele incendii au avut loc în timpul Revoluţiei lui Tudor. În anul 1821, în timpul luptelor dintre pandurii conduși de căpitanul Oarcă Jianu, turcii au arsstrăvechiul locaș.

În anul 1822 biserica a fost refăcută tot din lemn de Vasile Tegioiu și de Boier Radu iar pictura în 1823 de ctitorii Vasile Diaconu, Marica Diaconeasa, Constantin Rada, Matei Diacon și Sanda Diaconeasa. Un nou incendiu a avut loc, de data asta, un accident care a afectat parţial structura. Dar s-a reclădit în 1896 și zugrăvit în 1898 și restaurat în 1936 și 1959.

Între anii 1996-1997, s-a renovat de la temelie până la acoperiș cu ajutorul bunilor creștini și prin osârdia părintelui paroh …. Pictura în frescă s-a executat de către pictorul Roman Valeriu, ajutat de Faur Mihai și s-a sfințit azi 29 iunie 1997.

În forma prezentă, biserica a fost modelată la sfârșitul secolului 19, inspirată de modelul fixat la biserica de lemn din Măgureni în 1887, care imită bisericile de zid din zonă. Evenimentele din secolul 20 surprinse în pisanie au avut menirea de a întreține construcția în trăsăturile ei caracteristice, de la 1896.

Se disting cele patru încăperi tradiționale, înșiruite de la vest la est: pridvorul, pronaosul, naosul și altarul. În planimetrie și dimensiuni la nivelul fundației, acestea păstrează mai degrabă datele inițiale, de dinainte de 1822.

În elevație, construcția e dominată de cele două turle așezate în axul bisericii, peste pronaos și naos. Turla de peste naos este deschisă spre interiorul încăperii, aruncând o lumină îndirectă în centru și ridicând privirea spre medalionul pictat cu chipul lui Iisus în partea superioară. Pridvorul este închis, probabil de la ultima renovare.

Liviu POPESCU

Loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *