A N U N Ţ

Primăria Orasului Balcesti , în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, cu modificarile si completarile ulterioare , precum si dispozitiile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile ulterioare  aduce la cunostiinta publica , proiectul bugetului local al Orasului Balcesti pe anul 2019, ce poate fi consultat incepand cu data de 05.04.2019 , la sediul Primariei orasului Balcesti si pe site wwwbalcesti.senap.ro .

In conformitate cu prevederile art.39 ,alin (3) din Legea nr.273/2006, opiniile, propunerile si sugestiile referitoare la acest proiect pana la data de 19.04.2019 , care pot fi transmise in scris, prin posta , prin fax la numarul 0250/840352, la sediul Primariei orasului Balcesti si prin e-mail la adresa primariabalcesti@yahoo.com . Dezbaterea publica, privind proiectul bugetului local al Orasului Balcesti pe anul 2019 ,va fi organizata in data de 19.04.2019, ora 10,00 .

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Informatii suplimentare se pot obtine la numerele de telefon:

  • 0250/840352 , persoana de contact Chirita Marinela- sef Serviciu Financiar .

 

 

 

 

Loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *