Repartiţia celor 2,2 milioane de euro către UAT-urile vâlcene, respectă criteriile obiective şi nu de „coloratură politică”

Poate că vor exista nemulţumiri şi poate că, paradoxal acestea ar putea veni din partea edililor PSD care ar putea susţine faptul că dacă în trecut a existat cutuma că „cine împarte parte îşi face”, aşa cum au făcut alţii când au condus judeţul, de această dată, alocarea fondurilor nu putea face rabat de la calculele elementare care iau în vedere aspecte care ţin de populaţie, reţeaua de drumuri, etc.

Bugetul este mai mare decât cel de anul trecut dar şi cheltuielile au crescut, însă recomandarea pentru UAT-uri rămâne cea cu privire la atragerea de fonduri europene sau dacă nu pot singure, prin crearea unor ADI care să vizeze dezvoltarea infrastructurii.

În concluzie, ar fi o ipocrizie, după consultarea listelor de mai jos să apară acuzaţii de împărţire a banilor pe criterii politice. În tabelul cu alocarea de fonduri pentru drumuri comunale, acolo unde apare 0 lei se datorează strict faptul că în respectiva comună nu are drumuri comunale.

Joi, 15 februarie 2018, Consiliul Judeţean Vâlcea se va întruni pentru a aproba propunerea de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.030 mii lei (2,2 milioane de euro), din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2018. Cu excepţia municipiului Râmnicu Vâlcea, toate primăriile din judeţ vor primi sume de bani de la CJ Vâlcea, cu sume cuprinse de la 45.000 lei (la Titeşti, ca cea mai mică localitate din judeţ) până la 550.000 lei (la Drăgăşani, cea mai mare localitate, după  Râmnicu Vâlcea). În conformitate cu prevederile din Legea Bugetului de stat pe anul 2018, prin derogare de la prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se repartizează o cotă de: 11,25% la bugetul local al judeţului; 43% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; 17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama administraţiei judeţene a finanţelor publice, la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ. Potrivit dispoziţiilor din Legea bugetului de stat pe anul 2018, din cota de 17,25% se constituie un fond la dispoziţia consiliului judeţean, calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 25 lei şi care se repartizează integral în anul 2018, comunelor , oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin hotărâre a consiliului judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Hotărârea consiliului judeţean se comunică şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, instituţiei prefectului şi unităţilor administratv-teritoriale. Sumele din cota de 17,25% din impozitul pe venit, constituite în fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, în anul 2018, sunt aprobate prin anexa nr. 7 la Legea Bugetului de stat nr. 2/2018, în cuantum de 10.030 mii lei. Având în vedere că fondurile aprobate, sunt foarte mici comparativ cu necesităţile unităţilor administrativ teritoriale, la fundamentarea repartizării sumei de 10.030 mii lei, s-a tinut cont şi de celelalte surse de finanţare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 pentru fiecare unitate administrativ teritorială, astfel în cât să se asigure premiza susţinerii dezvoltării tuturor comunităţilor din judeţul Vâlcea. În conformitate cu prevederile din Legea nr. 2/2018, modul de aplicare a sistemului de echilibrare abugetelor locale urmează să se evalueze după primul semestru al anului 2018. Şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea a emis Decizia nr. 1/19.01.2018, prin care aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru echibrarea bugetelor locale, estimate pentru anii 2019- 2021. Totodată, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea a comunicat CJ Vâlcea sumele estimate pentru anii 2019-2021, pe care Consiliul Judeţean Vâlcea le va repartiza pe unităţile administrativ teritoriale din judeţul Vâlcea, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii acestora, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, precum şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, după cum urmează: 23.757 mii lei, pentru anul 2019; 20.599 mii lei, pentru anul 2020; 14.409 mii lei, pentru anul 2021.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *